Slopen en/of asbest verwijderen

  • Voor slopen van een gebouw of woning
  • Of voor asbest slopen en / of verwijderen
  • Check en vraag vergunning aan via omgevingsloket.nl
Check en vraag vergunning aan

Asbest verboden

Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu. Sinds 2005 is het (her) gebruik van asbest verboden. Asbest komt nog altijd veel voor in huizen die voor 1994 gebouwd zijn. Bijvoorbeeld op daken van schuren en stallen (de bekende golfplaten). Losse asbestdeeltjes, die vrijkomen bij een verbouwing of verwaaien bij verweerde schuurdaken, zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom is het verplicht voor huiseigenaren en huurders die gaan slopen of verbouwen om vooraf op asbestgevaar te controleren.

Asbestinventarisatie

Wie een sloopvergunning nodig heeft, is meestal verplicht een asbestinventarisatie bij te voegen. Als er dan asbest zit op de plekken waar gewerkt gaat worden, moet de eigenaar dit laten verwijderen door een gecertificeerde asbestverwijderaar. Voor asbestverwijderaars gelden strenge regels om te voorkomen dat bij de sloop gevaarlijke asbestvezels vrijkomen.

Zie:

  • www.ascert.nl welk bedrijf gecertificeerd mag inventariseren en (of) verwijderen.
  • www.infomil.nl voor meer informatie over asbest (laten) verwijderen en afvoeren.