Schetsplan

Een verzoek tot toetsing schetsplan dient u in om uw bouwplannen te toetsen aan de regels van het geldende bestemmingsplan.  

Indienen verzoek toetsing schetsplan