Schetsplan

Een verzoek tot toetsing schetsplan dient u in om uw bouwplannen te toetsen aan de regels van het geldende bestemmingsplan.

Langere wachttijd behandeling principeverzoeken en schetsplannen

Op dit moment hebben wij veel principeverzoeken en schetsplannen te verwerken. Houd er daarom rekening dat het ongeveer 1 maand duurt voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. 

Indienen verzoek toetsing schetsplan

  • Vul het digitale formulier in

  • Uw verzoek wordt in behandeling genomen door de afdeling Dienstverlening, team Inwoners Ondernemers Vergunningen (IOV).
  • U ontvangt een brief waarin wordt aangegeven of en welke strijdigheden er zijn en welke procedures van toepassing zijn.

  • U kunt een aanvraag om omgevingsvergunning indienen. Wij adviseren u dit binnen 6 maanden na datum van de brief  aan te vragen. 
  • Bij het indienen van een formele aanvraag bent u op grond van de legesverordening Bloemendaal kosten verschuldigd.  Mogelijk komt u op grond van art. 5.4 in aanmerking voor vermindering.
  • De toetsing van uw schetsplan is een momentopname waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Inzichten kunnen wijzigen door bijvoorbeeld gewijzigd beleid of maatschappelijke ontwikkelingen.  Indien u een formele aanvraag indient, wordt uw aanvraag daarom altijd opnieuw getoetst.
Schetsplan Tarief 2022
In behandeling nemen van een schetsplan:  
bij een bouwsom tot € 20.000 € 79,15
bij een bouwsom vanaf € 20.000 tot € 100.000 € 158,30
bij een bouwsom vanaf € 100.000 € 211