Schetsplan

Een verzoek tot toetsing schetsplan dient u in om uw bouwplannen te toetsen aan de regels van het geldende bestemmingsplan. U doet uw aanvraag via het Omgevingsloket.

Langere wachttijd behandeling principeverzoeken en schetsplannen

Op dit moment hebben wij veel principeverzoeken en schetsplannen te verwerken. Houd er daarom rekening dat het ongeveer 1 maand duurt voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. 

Indienen verzoek toetsing schetsplan

  • Uw verzoek wordt in behandeling genomen door de afdeling Dienstverlening, team Inwoners Ondernemers Vergunningen (IOV).
  • U ontvangt een brief waarin wordt aangegeven of en welke strijdigheden er zijn en welke procedures van toepassing zijn.

  • U kunt een aanvraag om omgevingsvergunning indienen. Wij adviseren u dit binnen 6 maanden na datum van de brief  aan te vragen. 
  • Bij het indienen van een formele aanvraag bent u op grond van de legesverordening Bloemendaal kosten verschuldigd.  Mogelijk komt u op grond van art. 5.4 in aanmerking voor vermindering.
  • De toetsing van uw schetsplan is een momentopname waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Inzichten kunnen wijzigen door bijvoorbeeld gewijzigd beleid of maatschappelijke ontwikkelingen.  Indien u een formele aanvraag indient, wordt uw aanvraag daarom altijd opnieuw getoetst.
Schetsplan Tarief 2022
In behandeling nemen van een schetsplan:  
bij een bouwsom tot € 20.000 € 79,15
bij een bouwsom vanaf € 20.000 tot € 100.000 € 158,30
bij een bouwsom vanaf € 100.000 € 211