Principeverzoek

Een principeverzoek dient u in als u bouwplannen heeft, maar deze niet helemaal passen in het omgevingsplan. U kunt dan een principeverzoek indienen om te onderzoeken of het waarschijnlijk is dat de gemeente uw plannen goedkeurt en wil meewerken om af te wijken van het omgevingsplan. U doet uw aanvraag via het Omgevingsloket.

Langere wachttijd behandeling principeverzoeken en schetsplannen

Op dit moment hebben wij veel principeverzoeken en schetsplannen te verwerken. Houd er daarom rekening dat het ongeveer 1 maand duurt voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. 

Indienen principeverzoek

  • Uw verzoek wordt in behandeling genomen door de afdeling Dienstverlening, team Inwoners Ondernemers Vergunningen (IOV).
    Ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een uitgebreide procedure moet worden doorlopen, worden behandeld door de afdeling Beleid, team Ruimtelijke Ordening (RO).
  • De termijn van afhandeling is afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek
  • U ontvangt een brief met het principestandpunt van het college
  • Deze brief is geen besluit en niet vatbaar voor bezwaar- of beroep
  • Het principestandpunt is een momentopname waar u geen rechten aan kunt ontlenen

  • U kunt een aanvraag om omgevingsvergunning of een verzoek om herziening bestemmingsplan indienen. Wij adviseren u dit binnen 6 maanden na datum van het principestandpunt aan te vragen. Iedere wijziging van uw bouw- of vestigingsinitiatief kan resulteren in een ander standpunt van het college. Neem bij gewijzigde plannen daarom altijd contact op met de gemeente.
  • Bij het indienen van een formele aanvraag bent u op grond van de legesverordening Bloemendaal kosten verschuldigd.  Mogelijk komt u op grond van art. 5.4 in aanmerking voor vermindering.
  • Het principestandpunt is een momentopname waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Inzichten kunnen wijzigen door bijvoorbeeld gewijzigd beleid of maatschappelijke ontwikkelingen.  Indien u een formele aanvraag indient, wordt uw aanvraag daarom altijd opnieuw getoetst.