Planschade

Schade door een herziening, ontheffing of een afwijking van een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld waardevermindering van uw woning of inkomensschade

  • U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming
  • U betaalt € 500, - voor het in behandeling nemen van de aanvraag
  • Het bedrag krijgt u terug als u voor planschade in aanmerking komt
Nu formulier invullen

Zo werkt het

U krijgt alleen een tegemoetkoming als de schade:

  • Redelijkerwijs niet voor uw rekening behoort te zijn
  • Niet voldoende op een andere manier verzekerd is
  • Bestaat uit inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak
  • Uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico

Verzoek om planschade binnen 5 jaar in te dienen, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden.

Onherroepelijk

Wil zeggen dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te stellen.