Parkeervergunning

Een aantal gebieden in Bloemendaal zijn aangewezen als 'parkeerzone' waar gereguleerd parkeren geldt.
Er zijn 3 soorten:

 • Gefiscaliseerd betaald parkeren
 • Vergunninghouderszone E9
 • Parkeerschijfzone

Voorwaarden

 • Parkeer- en bezoekersvergunningen kunnen digitaal worden aangevraagd en verstrekt
 • Parkeervergunning/ontheffing is een kalenderjaar geldig (of een deel daarvan)

Parkeervergunning recreatievoertuigen niet mogelijk

Recreatievoertuigen komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning/ontheffing en kunnen ook niet aangemeld worden met een bezoekersvergunning.
Op basis van artikel 5.6 van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal mogen deze voertuigen niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg geparkeerd staan.

Aanvragen, verlengen of wijzigen Nu bezoek aanmelden

Blauwe zone betreft de volgende straten:

 • Dahlialaan
 • Goudsbloemplein
 • Madelievenlaan
 • Teding van Berkhoutlaan
 • Verbenalaan

Voorwaarden

 • Maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur een parkeerschijf gebruiken.
 • Maximaal 2 uur parkeren.

Zo werkt het

Parkeerontheffing op kenteken kan aangevraagd worden door bewoners/ondernemers/instellingen die:

 • Wonen/gevestigd zijn in het ontheffingsgebied
 • Staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeerontheffing wordt aangevraagd (alleen voor bewoners)

Kosten

 • € 63,92 (2024)

De vergunning is geldig voor de duur van het kalenderjaar of een deel daarvan.

Tijdelijke parkeervergunning

 • Voor aannemers en dergelijke is het mogelijk een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen
 • De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden
 • Kosten € 31,96 per maand (2024)

 • Op de Bennebroekerlaan/Zwarteweg/deel Rijksstraatweg geldt een blauwe zone
 • Parkeerschijf gebruiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur
 • Voor de Zwarteweg geldt het gebruik van de parkeerschijf maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur

Zo werkt het

Parkeerontheffing kan aangevraagd worden door bewoners/ondernemers/instellingen die:

 • Wonen/gevestigd zijn in het ontheffingsgebied
 • Ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeerontheffing wordt aangevraagd (alleen voor bewoners)

Kosten

 • € 63,92 (2024)

De vergunning is geldig voor de duur van het kalenderjaar of een deel daarvan.

Tijdelijke parkeervergunning

 • Voor aannemers en dergelijke is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen.
 • De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden.
 • Kosten € 31,96 per maand (2024)

 • Bloemendaalseweg
 • Kerkplein in Bloemendaal (winkelstraat)
 • Betalen bij parkeerautomaat (alleen pin) of per mobiele telefoon (belparkeren)
 • Parkeerautomaat: 6 dagen - maandag/zondag van 09.00 tot 18.00 uur
 • Kosten € 1,70 per uur (2024)

Zo werkt het

Aanvragen parkeervergunning door bewoners die:

 • Wonen in het gebied 'betaald parkeren'
 • In het bezit zijn van een personenauto voor eigen dagelijks gebruik
 • Ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd

Parkeren mag in:

 • Parkeervakken op parallelwegen Bloemendaalseweg (oostzijde) tussen Vijverweg en Dr. D. Bakkerlaan
 • Haakse parkeervakken op Bloemendaalseweg aan weerszijden kruispunt, Bloemendaalseweg/Rustenburgherweg-west (tussen kruispunt met Rustenburgherweg-oost en Hofje van Stoel)
 • Haakse parkeervakken gelegen op Kerkplein/Donkerelaan tussen noordzijde Kerkplein en inrit van Wildhoef (Donkerelaan 285).
   

Kosten vergunning

 • € 84,40 (2024)

De vergunning is geldig voor de duur van het kalenderjaar of een deel daarvan. Wie in de loop van een kalenderjaar een vergunning aanvraagt, betaalt naar rato.

Hier geldt een vergunninghouderszone

 • Ernst Casimirlaan
 • Oranje Nassaulaan (tijdens werkzaamheden volgt een alternatieve parkeerlocatie binnen deze zone)
 • Prins Hendriklaan (tijdens werkzaamheden volgt een alternatieve parkeerlocatie binnen deze zone)
 • Waldeck Pyrmontlaan
 • Parkeerplaatsen die zijn gelegen onder het viaduct over de Julianalaan
 • Naastgelegen parkeerstroken op de Willem de Zwijgerlaan
 • Prins Mauritslaan

Voorwaarden

 • Op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur uitsluitend parkeren met een parkeervergunning.
 • Parkeerplaatsen in het woongebied van voormalig Wimbledon zijn vergunningsvrij.

Zo werkt het

Parkeervergunning op kenteken kan aangevraagd worden door bewoners/ondernemers/instellingen die:

 • Wonen/gevestigd zijn in het vergunningsgebied
 • Ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd (alleen voor bewoners)

Kosten

 • € 63,92 (2024)

Een vergunning is geldig voor de duur van het kalenderjaar of een deel daarvan.

Bezoekersvergunning

 • De bezoekersvergunning die wordt verstrekt is 1 kalenderjaar of een deel daarvan geldig.
 • Een digitale vergunning kan niet worden doorgegeven aan een nieuwe bewoner
 • U kunt een 2e bezoekersvergunning aanvragen
 • Bedrijven komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning
 • Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een e-mail met meldnummer en inlogcode
 • Via de bezoekersapplicatie kunt u uw bezoek aan- en afmelden

Kosten

 • 1e bezoekersvergunning € 15,98 (2024)
 • 2e bezoekersvergunning € 31,96 (2024)

Tijdelijke parkeervergunning

 • Voor aannemers en dergelijke is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen
 • De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden
 • Kosten € 31,96 per maand (2024)

Hier geldt een vergunninghouderszone

 • Willem de Zwijgerlaan (huisnummers 114-122, tussen de kruising met de Prins Hendriklaan en de Julianalaan)

Ook bewoners van de volgende lanen die buiten de parkeerzone E9 Overveen Noord wonen, komen in aanmerking voor een bewonersvergunning onder het viaduct Julianalaan Noordzijde:

 • de gehele Willem de Zwijgerlaan, de Prins Mauritslaan (tussen Vrijburglaan en het Adriaan Stoopplein)
 • bewoners van de Julianalaan (55-121) komen ook in aanmerking voor een vergunning

Voorwaarden

 • Op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur uitsluitend parkeren met een parkeervergunning
 • Parkeerplaatsen in het woongebied van voormalig Wimbledon zijn vergunningsvrij
 • Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een e-mail met meldnummer en inlogcode
 • Via de bezoekersapplicatie kunt u uw bezoek aan- en afmelden
 • De link naar de bezoekersapplicatie staat op de website www.bloemendaal.nl, bij onderdeel parkeervergunning > nu bezoek aanmelden
 • Of via https://parkeren.bloemendaal.nl/DVSPortal Deze link kunt u op een smartphone of tablet opslaan

Zo werkt het

Parkeervergunning op kenteken kan aangevraagd worden door bewoners/ondernemers/instellingen die:

 • Wonen/gevestigd zijn in het vergunningsgebied.
 • Ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd (alleen voor bewoners).

Kosten

 • € 63,92 (2024) 

Een vergunning op kenteken is 1 kalenderjaar of een deel daarvan geldig.

Bezoekersvergunning

 • De bezoekersvergunning die wordt verstrekt is 1 kalenderjaar of een deel daarvan geldig.
 • Een digitale vergunning kan niet worden doorgegeven aan een nieuwe bewoner.
 • Bedrijven komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

Kosten

 • 1e bezoekersvergunning € 15,98 (2024)
 • 2e bezoekersvergunning € 31,96 (2024)

Tijdelijke parkeervergunning

 • Voor aannemers en dergelijke is er de mogelijkheid om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen
 • De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden
 • Kosten € 31,96 per maand (2024)

Bewonersvergunning blauwe zone Overveen Noord

 • Bloemendaalseweg (gedeelte Tetterodeweg)
 • Tetterodeweg
 • Ter Hoffsteedeweg
 • Ruysdaelweg
 • Werkdagen: 8.00 tot 18.00 uur
 • Zaterdag: 8.00 tot 17.00 uur.
 • Op deze tijden mag met een parkeerschijf maximaal 1 uur worden geparkeerd

Zo werkt het

Parkeerontheffing op kenteken kan aangevraagd worden door bewoners/ondernemers/instellingen die:

 • Wonen/gevestigd zijn in het vergunningsgebied
 • Staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd (alleen voor bewoners)

Voor de winkelstraat en de parkeerplaatsen rond Albert Heijn (Tetterodeweg en Ter Hoffsteedeweg) worden geen ontheffingen verleend.

Kosten

 • € 63,92 (2024) 

Een vergunning is geldig voor de duur van het kalenderjaar of een deel daarvan.

Bezoekersvergunning

 • Er worden in deze zone geen bezoekersvergunningen verstrekt

Tijdelijke parkeervergunning

 • Voor aannemers een dergelijke is het mogelijk om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen
 • De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden
 • Kosten € 31,96 per maand (2024)

Combi E9 bewonersvergunning, plus ontheffing  blauwe zone Overveen Zuid

(Exclusief Vijverpark)

 • Bloemendaalseweg (vanaf spoorwegovergang) ma t/m zo van 9:00-21:00 vergunningsgebied
 • Pleintje van Wijk ma t/m zo van 9:00-17:30 blauwe zone, van 17:30-21:00 vergunningsgebied
 • Zijlweg (deel in Overveen) ma t/m zo van 9:00-21:00 blauwe zone
 • Zandvoorterpad, van Zijlweg tot vlak voor einde bij Korte Zijlweg,  ma t/m zo van 9:00-21:00 blauwe zone
 • Zandvoorterpad, vlak voor einde tot Korte Zijlweg, ma t/m zo van 9:00-17:30 blauwe zone, van 17:30-21:00 vergunningsgebied
 • Korte Zijlweg, van Zandvoorterpad tot kerk (nr 5),  ma t/m zo van 9:00-17:30 blauwe zone, van 17:30-21:00 vergunningsgebied
 • Korte Zijlweg, kerk (nr 5) tot Hospeslaan, ma t/m zo van 9:00-21:00 blauwe zone

Zo werkt het

Parkeerontheffing of combivergunning

 • Bewoners komen in aanmerking voor 2 combivergunningen (vergunning + ontheffing blauwe zone)
 • Bewoners kunnen daarnaast ook een bezoekersvergunning aanvragen
 • Combivergunning en bezoekersvergunning gelden zowel in parkeergebied ten zuiden áls ten noorden van de spoorwegovergang
 • Ondernemers komen (onder voorwaarden*) in aanmerking voor 1 combivergunning (vergunning + ontheffing blauwe zone)
 • Ondernemers en medewerkers van bedrijven komen in aanmerking voor 1 parkeerontheffing blauwe zone (alleen geldig op de Korte Zijlweg - na de kerk en ten noorden van de spoorwegovergang - zie kaartje)

Bezoekersvergunning

 • Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een e-mail met meldnummer en inlogcode
 • Via de bezoekersapplicatie kunt u uw bezoek aan- en afmelden
 • Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een e-mail met meldnummer en inlogcode
 • Via de bezoekersapplicatie kunt u uw bezoek aan- en afmelden

Kosten

 • € 63,92 (2024)
 • 1e bezoekersvergunning € 15,98 (2024)
 • 2e bezoekersvergunning € 31,96 (2024)
 • Vergunningen zijn geldig voor de duur van het kalenderjaar of een deel daarvan.

Bezoekers kunnen in gebieden gemarkeerd als blauwe zone met een parkeerschijf parkeren voor een periode van 1 uur.

* Voorwaarden voor ondernemers

Ondernemers moeten aantonen dat zij 'ambulante werkzaamheden' uitoefenen. De gemeente gebruikt hiervoor de volgende richtlijn:

 • Bedrijfsactiviteiten waar per definitie noodzakelijk, aantoonbaar en/of relevant is dat er continue (één of meerdere keren per werkdag) een voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van de reguliere activiteiten.
 • Dit kan zijn omdat relaties en/of klanten per definitie niet naar de onderneming komen maar bezocht worden met een voertuig
 • Dat de reguliere werkzaamheden bestaan uit activiteiten die niet op een vaste plaats (=’ambulant’) plaatsvinden of
 • Dat er continue (dagelijks, één of meerdere keren per dag) bezorging en/of lossen-laden plaatsvindt van grote en/of zware goederen, die noodzakelijkerwijs met een auto moeten worden vervoerd

Tijdelijke parkeervergunning

 • Voor aannemers en dergelijke het mogelijk om een tijdelijke parkeervergunning aan te vragen
 • De vergunning is geldig ter hoogte van het perceel waar de werkzaamheden verricht worden
 • Kosten € 31,96 per maand (2024)

U heeft al een geldige parkeerontheffing blauwe zone

 • Als u een geldige parkeerontheffing blauwe zone heeft én in aanmerking komt voor een combivergunning dan wordt deze kosteloos omgezet
 • Als u als ondernemer of medewerker, niet in aanmerking komt voor een combivergunning dan kunt u een parkeerontheffing blauwe zone aanvragen
 • Als u een geldige parkeerontheffing blauwe zone heeft dan kunt u deze kosteloos laten omzetten
 • Voor aanvragen én omzetten kunt u hetzelfde “aanvraagformulier” gebruiken
 • Als u een bestaande vergunning wilt omzetten kunt u bij de opmerkingen aangeven welke vergunning u wilt laten omzetten

De zone is begrensd door: Bloemendaalseweg, Zijlweg, grens met Haarlem (Bijdorplaan) en spoorlijn Haarlem-Overveen, en is aangewezen voor vergunninghouders

Zo werkt het

 • Bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning
 • Bij alle nieuwe woningen wordt voorzien in eigen/collectieve parkeerplaatsen
 • Voor bezoekers zijn een beperkt aantal openbare parkeerplaatsen aangelegd
 • Bewoners kunnen bezoekersvergunningen aanvragen (alleen geldig in het gebied Vijverpark, niet in de aangrenzende parkeerzone Bloemendaalseweg c.a.
 • Bewoners mogen bezoekersvergunningen niet gebruiken voor hun eigen auto

Bezoekersvergunning

 • U kunt een bezoekersvergunning aanvragen. Deze is 1 kalenderjaar of een deel daarvan geldig.
 • Een digitale vergunning kan niet worden doorgegeven aan een nieuwe bewoner.
 • Bedrijven komen niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

Kosten

 • 1e bezoekersvergunning € 15,98 (2024)
 • 2e bezoekersvergunning € 31,96 (2024)

In Vogelenzang zijn geen zones met gereguleerd parkeren.