Parkeervergunning

Een aantal gebieden in Bloemendaal zijn aangewezen als 'parkeerzone' waar gereguleerd parkeren geldt.

3 soorten:

  • Gefiscaliseerd betaald parkeren
  • Vergunninghouderszone E9
  • Parkeerschijfzone

Voorwaarden

  • Parkeer- en bezoekersvergunningen kunnen digitaal worden aangevraagd en verstrekt
  • Parkeervergunning/ontheffing is een kalanderjaar geldig (of een deel daarvan)
Aanvragen, verlengen of wijzigen Nu bezoek aanmelden Kaart parkeren