Incidentele festiviteit

  • Inrichtingen mogen een aantal keer per jaar een melding doen
  • Minimaal 2 weken voor start festiviteit insturen
  • Tijdens de festiviteit wordt de geluidsgrenswaarde verhoogd naar 65 dB(A)
  • Een incidentele festiviteit duurt op vrijdagen en zaterdagen tot 24.00 uur, op andere dagen tot 23.00 uur
  • Ontheffing van de sluitingstijd brengt daarin geen verandering

Maximale meldingsfrequentie per kalenderjaar

  • Sportinrichtingen (sportclubs, sportscholen, sporthallen en sportterreinen): 4 keer 
  • Openluchttheater Caprera: 12 keer 
  • Overige inrichtingen: 2 keer 
Nu melding incidentele festiviteit doen