Incidentele festiviteit

  • Inrichtingen mogen een aantal keer per jaar een melding doen (*)
  • Indienen ten minste 2 weken voor aanvang festiviteit
  • Tijdens de festiviteit wordt de geluidsgrenswaarde verhoogd naar 65 dB(A)
  • Een incidentele festiviteit duurt op vrijdagen en zaterdagen tot 24.00 uur, op andere dagen tot 23.00 uur
  • Ontheffing van de sluitingstijd brengt daarin geen verandering

(*)

  • Sportinrichtingen (sportclubs, sportscholen, sporthallen en sportterreinen) mogen 4 x per kalenderjaar een melding incidentele festiviteit doen
  • Het openluchttheater 5 x per kalenderjaar
  • Overige inrichtingen 2 x per kalenderjaar
Nu melding incidentele festiviteit doen