Exploitatievergunning horeca

 • Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig
 • De vergunningaanvraag wordt getoetst of het exploiteren van een horecabedrijf samengaat met het woon- en leefklimaat en de openbare orde ter plaatse
 • U vraagt uw vergunning aan via het exploitatie-aanvraagformulier
Aanvraag exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is vereist indien u:

 • Als ondernemer een horecabedrijf wilt starten 
 • Als ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt 
 • Als horecaondernemer een wijziging aanbrengt in de ondernemingsvorm 
 • Als horecaondernemer een wijziging aanbrengt in de exploitatie

Alle ondernemers en leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar oud.

 • De vestiging van een horecabedrijf mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan
 • De woon- en leefomgeving van het horecabedrijf, openbare orde of veiligheid mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf

Uw aanvraag wordt getoetst op:

 • Het karakter van de straat of wijk waarin het horecabedrijf is gelegen 
 • De aard van het horecabedrijf 
 • De spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse blootstaat door exploitatie van het horecabedrijf 
 • De wijze van bedrijfsvoering van de ondernemer of leidinggevende 
 • Het levensgedrag van de ondernemer of leidinggevende

Uiterlijk 8 weken voor opening van het horecabedrijf moet u een complete aanvraag indienen.

Exploitatievergunning openbare inrichting Tarief 2024
Verlenen vergunning € 719,66
Verlenen vergunning, als deze ook nodig is voor vergunning op basis van art. 3 Alcoholwet € 179,92