Collectevergunning

  • Als u voor een goed doel spullen of geld inzamelt of donateurs werft (bijvoorbeeld via intekenlijsten), heeft u een vergunning nodig
  • Minimaal 8 weken voor de start aanvragen
  • De opbrengst van de collecte moet in zijn geheel naar een liefdadigheidsinstelling of een goed doel gaan
  • Organisaties vermeld op het landelijk CBF-rooster hoeven geen vergunning aan te vragen
Nu collectevergunning aanvragen

Op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ziet u voor welke data u een collectevergunning kunt aanvragen. Alleen in de vrije weken van het CBF-collecterooster is er plaats voor organisaties die nog niet zijn ingedeeld in dit rooster. 

Collectanten

Twijfelt u aan de collectanten die u aan de deur krijgt, vraag dan voor wie en met welk doel ze collecteren. Ook kunt u vragen om hun vergunning van de gemeente of een identiteitsbewijs. Een collectant moet die altijd kunnen tonen.

Melding doen illegale collecten

Doe altijd een melding bij de politie (0900-8844) of de gemeente. Uw melding wordt doorgegeven aan het CBF.

Voor de verkoop van goederen aan de deur voor het goede doel, zoals kaarten, kalenders en stroopwafels, is ook een collectevergunning nodig. 

Het CBF raadt mensen af aan de deur (of bij een kraampje in of voor een winkel) kaarten, stroopwafels, kalenders, speculaas etc. te kopen, tenzij u zeker weet dat het om bijvoorbeeld de plaatselijke speeltuin- of sportvereniging gaat. Het is meestal niet duidelijk hoeveel er wordt verkocht en welk percentage aan het goede doel wordt besteed.