Bezwaar maken besluit gemeente

Maak bezwaar als u het niet eens ben met een besluit van de gemeente en u een belang heeft in dit besluit. Bezwaar maken doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Wij raden u aan eerst de bezwaarkaart van de Nationale ombudsman te checken of bezwaar maken wel de juiste weg voor u is.

Wilt u na het checken van de bezwaarkaart toch een bezwaar indienen vermeld dan in uw bezwaar:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u bezwaar maakt
  • Omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt
  • Stuur ook een kopie van het besluit mee
  • Reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Uw handtekening

Uw bezwaar stuurt u op naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat kan zijn het college, burgemeester of gemeenteraad. Adres: Postbus 201, 2050 AE Overveen.