Aanvraag ligplaats

Bent u geïnteresseerd in een ligplaats voor uw boot, doe dan een aanvraag.

 • U komt alleen in aanmerking voor een ligplaats als u inwoner bent van de gemeente Bloemendaal.
 • Alleen met toestemming van de gemeente mag u uw vaartuig in openbaar water aanmeren.
 • U heeft geen vergunning nodig als uw boot is afgemeerd op eigen grond of als uw tuin aan openbaar water ligt.
Ligplaats aanvragen

Binnen de gemeente zijn 6 ligplaatszones. Voor zone 1 tot en met 5 worden vergunningen verleend. Voor zone 6 gaat u een huurovereenkomst met de gemeente aan voor een ligplaats.

Het vaarseizoen loopt vanaf 1 april tot 1 oktober. In deze periode letten wij actief op de volgende regels.

 • De boot is maximaal 7 meter (uitzondering hierop zijn ligplaatsen Z6-11 tot en met Z6-14 in de haven van Bennebroek)
 • De eigenaar van de boot vraagt de ligplaats aan
 • Een ligplaats wordt alleen uitgegeven aan een inwoner van de gemeente Bloemendaal
 • De ligplaatshouder betaalt eenmalig leges voor de aanvraag (volgens Legesverordening Bloemendaal) en jaarlijks liggeld (volgens Verordening Precariobelasting Bloemendaal)
 • Betaalt u de kosten niet?  Dan wordt de vergunning ingetrokken of huurovereenkomst beëindigd
 • De ligplaatsvergunning/-huurovereenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar
 • De ligplaatshouder mag alleen de ligplaats innemen waar een vergunning voor is verleend of een huurovereenkomst voor is aangegaan
 • Bij verhuizing buiten de gemeente vervalt de ligplaats binnen 2 maanden na uitschrijving
Ligplaatsen vaartuigen Tarief 2024
Het verlenen van een ligplaats voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening € 179,92
Het wijzigen van een al verleende vergunning of huurovereenkomst voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening 50% van bovenstaande kosten
Plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats € 37,28
Liggeld per jaar voor een boot met een lengte:  
tot 5 meter € 159,90
van 5 tot 10 meter € 361,80
van 10 tot 15 meter € 545,25
van 15 meter of meer € 737,90
Ligplaats wijzigen of opzeggen