Aanvraag ligplaats

Bent u geïnteresseerd in een ligplaats? Dan kunt u een aanvraag doen.

 • U kunt alleen in aanmerking komen voor een ligplaats als u inwoner bent van de gemeente Bloemendaal.
 • Alleen met toestemming van de gemeente mag u uw vaartuig in openbaar water aanmeren.
 • U heeft geen vergunning nodig als uw boot is afgemeerd op eigen grond of als uw tuin aan openbaar water ligt.

Binnen de gemeente zijn 6 ligplaatszones. Voor zone 1 tot en met 5 worden vergunningen verleend. Voor zone 6 gaat u een huurovereenkomst met de gemeente aan voor een ligplaats.

 • Vul het aanvraagformulier in via onderstaande knop.
 • Voeg een duidelijke foto van uw vaartuig toe. Heeft u nog geen vaartuig? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Geef aan welke zone uw voorkeur heeft.
 • Voor het behandelen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht.
 • Wij beoordelen elke aanvraag op basis van de Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal 2021 en de Beleidsregels voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal 2021.
 • Binnen 8 weken na aanvraag ontvangt u bericht.
 • Onderling ruilen van ligplaats is niet toegestaan. Hiervoor stuur u ons een wijzigingsformulier via onderstaande knop.

Het vaarseizoen loopt vanaf 1 april tot 1 oktober. In deze periode letten wij actief op de volgende regels.

 • De boot is maximaal 7 meter (uitzondering hierop zijn ligplaatsen Z6-11 tot en met Z6-14 in de haven van Bennebroek)
 • De eigenaar van de boot vraagt de ligplaats aan
 • Een ligplaats wordt alleen uitgegeven aan een inwoner van de gemeente Bloemendaal
 • De ligplaatshouder betaalt eenmalig leges voor de aanvraag (volgens Legesverordening Bloemendaal) en jaarlijks liggeld (volgens Verordening Precariobelasting Bloemendaal)
 • Betaalt u de kosten niet?  Dan wordt de vergunning ingetrokken of huurovereenkomst beëindigd
 • De ligplaatsvergunning/-huurovereenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar
 • De ligplaatshouder mag alleen de ligplaats innemen waar een vergunning voor is verleend of een huurovereenkomst voor is aangegaan
 • Bij verhuizing buiten de gemeente vervalt de ligplaats binnen 2 maanden na uitschrijving
Ligplaatsen vaartuigen Tarief 2023
Het verlenen van een ligplaats voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening € 174
Het wijzigen van een al verleende vergunning of huurovereenkomst voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening 50% van bovenstaande kosten
Plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats € 36,05
Liggeld per jaar voor een boot met een lengte:  
tot 5 meter € 154,65
van 5 tot 10 meter € 349,90
van 10 tot 15 meter € 527,30
van 15 meter of meer € 713,65
Ligplaats aanvragen Ligplaats wijzigen of opzeggen