Tarieven Bloemendaal

Grof huisvuil aan huis laten ophalen Tarief 2024
Grof huisvuil, (maximaal 1,5 m3) € 34,80
Afval-Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Bloemendaal) Prijs per kilo Tarief 2024
Huishoudelijk afval: tot 1.000 kilo per jaar gratis. Daarboven € 0,06
Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout € 0,08
Grond en zand € 0,06
Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval, asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 1.000 kg/jaar. Daarna betaalt u € 0,06
Overig: biedt u de overige afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief € 0,18
Afval-Milieustraat Heemstede prijs per m3 Tarief 2024
Huishoudelijk afval: tot 4 m3/jaar gratis, daarboven € 12,79
Bouw- en sloopafval: puin, dakbedekking, C-hout € 17,90
Grond en zand: wordt alleen geaccepteerd op de milieustraat in Overveen  
Overige afvalstoffen: klein gevaarlijk afval (KGA), asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 4 m3 (afgerond op een halve m3). Daarna betaalt u € 12,79
Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Zandvoort) Prijs per kilo Tarief 2024
Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout € 0,08
Grond en zand € 0,06
Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval (K.G.A.), asbest, wit- en bruingoed, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden gratis
Biedt u afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief € 0,18
Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners buiten Bloemendaal of Zandvoort) Tarief 2024
U kunt hier geen klein chemisch afval., asbest, grond of zand inleveren  
Tuinafval: tuinvuil (zonder grond/zand) en snoeihout € 0,10
Bouw- en sloopafval:  
puin met zand, puin, asfalt, sloophout (A-, B- en C-hout) € 0,23
dakbedekking € 0,23
Mengvrachten:  
horeca-afval, huis- en grof huisvuil € 0,23
dakbedekking, vermengd met ander bouw- en sloopafval € 0,23
bouw- en sloopafval en/of tuinafval, vermengd met ander materiaal € 0,23
Aankoop snippergroen Tarief 2024
Kosten per m2 per woonkern  
Aerdenhout €275
Bennebroek €220
Bloemendaal €275
Overveen €275
Vogelenzang €193
Naast de grondprijs komen ook alle overige kosten van overdracht voor rekening van de koper, zoals: notariskosten, kadastrale kosten, overdrachtsbelasting en kosten van een eventueel bodemonderzoek.  
Akte of afschrift burgerlijke stand
Akte of afschrift burgerlijke stand Tarief 2024
Akte of afschrift burgerlijke stand € 16,60
Alcohol schenken en verkopen Tarief 2024
Alcohol schenken en verkopen € 119,96
Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita Tarief 2024
Bewijs van in leven zijn € 16,20
Kapvergunning (leges) Tarief 2024
Kap van 1 boom € 119,94
Kap tot 10 bomen € 179,92
Kap vanaf 10 bomen € 359,83
Buurt- straat- of tuinfeest Tarief 2024
Vergunning straat- of buurtfeest € 59,97
Ontheffing tuinfeest met muziek € 59,97
Alcoholwetvergunning Tarief 2024
Alcoholwetvergunning € 719,66
Wijzigen Alcoholwetvergunning, wijziging inrichting € 301,72
Wijzigen leidinggevenden of inrichting € 89,97
Wijzigingen volgende leidinggevende € 29,99
Evenementenvergunning Tarief 2024
Evenement categorie A € 239,88
Evenement categorie B, bestaand € 599,70
Evenement categorie B, nieuw € 1.799,10
Evenement categorie B, repeterend, zonder beoordeling, voor tweede en volgende (per evenement) € 119,94
Evenement categorie C, bestaand € 3.598,20
Evenement categorie C, nieuw € 4.797,76
Exploitatievergunning openbare inrichting Tarief 2024
Verlenen vergunning € 719,66
Verlenen vergunning, als deze ook nodig is voor vergunning op basis van art. 3 Alcoholwet € 179,92
Gehandicaptenparkeerplaats Tarief 2024
Eenmalige kosten plaatsing gehandicapten- of kentekenbord (met of zonder wegmarkering) € 290,86
Identiteitskaart Tarief 2024
Nederlandse identiteitskaart jonger dan 18 jaar € 40,92
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar € 75,80
Toeslag spoedaanvraag identiteitskaart € 57,09
In- en uitritvergunning Tarief 2024
In- en uitritvergunning € 200,70
Ligplaatsen vaartuigen Tarief 2024
Het verlenen van een ligplaats voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening € 179,92
Het wijzigen van een al verleende vergunning of huurovereenkomst voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening 50% van bovenstaande kosten
Plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats € 37,28
Liggeld per jaar voor een boot met een lengte:  
tot 5 meter € 159,90
van 5 tot 10 meter € 361,80
van 10 tot 15 meter € 545,25
van 15 meter of meer € 737,90
Nederlander worden Tarief 2024
Verzoek tot naturalisatie € 1.023
Verzoek tot naturalisatie (inkomen op bijstandsniveau) € 760
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie (u heeft inkomen op bijstandsniveau) € 1.044
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie € 1.305
Naturalisatie kind € 151
Nederlander door optie (1 persoon) € 217
Nederlander door optie (samen met partner) € 370
Nederlander door optie (minderjarig kind) € 24
Particuliere vakantieverhuur Tarief 2023
Omgevingsvergunning aanvragen € 1.110,18
Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)  
Parkeren strand Tarief 2024
Per uur (van 1 januari tot 1 maart) € 1,70
Per uur (van 1 maart tot 1 november) € 4,65
Per uur (van 1 november tot 1 januari) € 1,70
Per dag (van 1 januari tot 1 maart) € 13,60
Per dag (van 1 maart tot 1 november) € 32,55
Per dag (van 1 november tot 1 januari) € 13,60
Per kalenderjaar (strandtenthouders en leden kampeervereniging) € 358
Paspoort Tarief 2024
Paspoort ouder dan 18 jaar € 83,87
Paspoort jonger dan 18 jaar € 63,42
Zakenpaspoort óf 2e paspoort € 83,87
Toeslag spoedaanvraag per paspoort € 57,09
Principeverzoek Tarief 2024
In behandeling nemen principeverzoek € 740,45
Voor complexere ontwikkelingen wordt een intentieovereenkomst afgesloten  
Rijbewijs Tarief 2024
Nieuw rijbewijs of verlenging € 51,11
Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs € 39,65
Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent € 44,50
Omwisselen buitenlands rijbewijs € 51,11
Schetsplan Tarief 2022
In behandeling nemen van een schetsplan:  
bij een bouwsom tot € 20.000 € 79,15
bij een bouwsom vanaf € 20.000 tot € 100.000 € 158,30
bij een bouwsom vanaf € 100.000 € 211
Sluitingstijd horeca, ontheffing Tarief 2024
Sluitingstijd horeca, ontheffing € 59,97
Standplaatsvergunning Tarief 2024
Standplaatsvergunning (incidenteel) € 119,94
Standplaatsvergunning (vast) € 239,88
Trouwen of geregistreerd partnerschap Tarief 2024
Trouwzaal op maandag om 8:30 of 9:00 uur kosteloos **
Trouwzaal maandag 10:00 t/m vrijdag 16:00 uur € 515,97
Trouwzaal op zaterdag € 937,63
Burgerzaal op vrijdag € 1.031,93
Burgerzaal op zaterdag € 1.875,26
Orangerie Elswout of keuzelocatie* maandag t/m vrijdag € 761,33
Orangerie Elswout of keuzelocatie* in het weekend € 1.190,65
Trouwen of geregistreerd partnerschap extra kosten Tarief 2024
Extra kosten (leges):  
Verzoek aanwijzen keuzelocatie (ongeacht het besluit) € 204,84
Inzet gemeente getuigen als er geen getuige(n) aanwezig is/zijn,(per getuige) € 44,41
Verzoek tot benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Bloemendaal (ongeacht het besluit) € 100,14
Trouwen of geregistreerd partnerschap trouwboekje Tarief 2024
Trouwboekje € 26,16
Trouwen of geregistreerd partnerschap wijzigen of annuleren datum Tarief 2024
Administratiekosten bij wijzigen datum of annuleren € 26,16
Uittreksel BRP Tarief 2024
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) € 16,60
Voor nalatenschap € 30,40
VOG Tarief 2023
Via de gemeente € 41,35
Via uw werkgever € 33,85
Voorwerpen/materialen plaatsen op openbare weg Tarief 2024
Leges voor de vergunning € 89,96
Precariobelasting per m2:  
per dag € 0,50
voor 1 week of langer dan 3 dagen € 3,05
voor 1 maand € 10,15
voor 1 jaar € 59,90
een laadbak voor grofvuil, puin of grond per m2:  
per dag € 1,20
Toeslag voor te nemen verkeersmaatregelen (wanneer nodig) € 59,97
Winkeltijden, ontheffing Tarief 2024
Aanvraag ontheffing € 239,89