Tarieven Bloemendaal

Grof huisvuil aan huis laten ophalen Tarief 2023
Grof huisvuil, (maximaal 1,5 m3) € 33,66
Afval-Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Bloemendaal) Prijs per kilo Tarief 2023
Huishoudelijk afval: tot 1.000 kilo per jaar gratis. Daarboven € 0,06
Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout € 0,08
Grond en zand € 0,06
Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval, asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 1.000 kg/jaar. Daarna betaalt u € 0,06
Overig: biedt u de overige afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief € 0,18
Afval-Milieustraat Heemstede prijs per m3 Tarief 2023
Huishoudelijk afval: tot 4 m3/jaar gratis, daarboven € 12,79
Bouw- en sloopafval: puin, dakbedekking, C-hout € 17,90
Grond en zand: wordt alleen geaccepteerd op de milieustraat in Overveen  
Overige afvalstoffen: klein gevaarlijk afval (KGA), asbest, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden: gratis tot 4 m3 (afgerond op een halve m3). Daarna betaalt u € 12,79
Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners Zandvoort) Prijs per kilo Tarief 2023
Bouw- en sloopafval: puin, puin met zand, asfalt, dakbedekking, C-hout € 0,08
Grond en zand € 0,06
Overige afvalstoffen: Klein gevaarlijk afval (K.G.A.), asbest, wit- en bruingoed, huisvuil, grof huisvuil, tuinafval, snoeihout, oud ijzer en autobanden gratis
Biedt u afvalstoffen aan met bouw- en sloopafval dan is het tarief € 0,18
Milieustraat Bloemendaal (voor inwoners buiten Bloemendaal of Zandvoort) Tarief 2023
U kunt hier geen klein chemisch afval., asbest, grond of zand inleveren  
Tuinafval: tuinvuil (zonder grond/zand) en snoeihout € 0,10
Bouw- en sloopafval:  
puin met zand, puin, asfalt, sloophout (A-, B- en C-hout) € 0,23
dakbedekking € 0,23
Mengvrachten:  
horeca-afval, huis- en grof huisvuil € 0,23
dakbedekking, vermengd met ander bouw- en sloopafval € 0,23
bouw- en sloopafval en/of tuinafval, vermengd met ander materiaal € 0,23
Aankoop snippergroen Tarief 2023
Kosten per m2 per woonkern  
Aerdenhout €266
Bennebroek €213
Bloemendaal €266
Overveen €266
Vogelenzang €186
Naast de grondprijs komen ook alle overige kosten van overdracht voor rekening van de koper, zoals: notariskosten, kadastrale kosten, overdrachtsbelasting en kosten van een eventueel bodemonderzoek.  
Akte of afschrift burgerlijke stand
Akte of afschrift burgerlijke stand Tarief 2023
Akte of afschrift burgerlijke stand € 15,70
Alcohol schenken en verkopen Tarief 2023
Alcohol schenken en verkopen € 116,00
Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita Tarief 2023
Bewijs van in leven zijn € 15,70
Kapvergunning (leges) Tarief 2023
Boom kappen € 116
Bomen kappen (maximaal 5 bomen) € 116
Bomen kappen (maximaal 10 bomen) € 174
Bomen kappen (meer dan 10 bomen) € 348
Buurt- straat- of tuinfeest Tarief 2023
Vergunning straat- of buurtfeest € 58,00
Ontheffing tuinfeest met muziek € 58,00
Alcoholwetvergunning Tarief 2023
Alcoholwetvergunning € 696,00
Wijzigen leidinggevenden of inrichting € 87,00
Evenementenvergunning Tarief 2023
Evenement categorie A € 232
Evenement categorie B, bestaand € 580
Evenement categorie B, nieuw € 1740
Evenement categorie B, repeterend, zonder beoordeling, voor tweede en volgende (per evenement) € 116
Evenement categorie C, bestaand € 3480
Evenement categorie C, nieuw € 4640
Exploitatievergunning openbare inrichting Tarief 2023
Verlenen vergunning € 696
Verlenen vergunning, als deze ook nodig is voor vergunning op basis van art. 3 Alcoholwet € 174
Gehandicaptenparkeerplaats Tarief 2022
Eenmalige kosten plaatsing gehandicapten- of kentekenbord (met of zonder wegmarkering) € 273,10
Identiteitskaart Tarief 2023
Nederlandse identiteitskaart jonger dan 18 jaar € 37,99
Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar € 70,38
Toeslag spoedaanvraag identiteitskaart € 53,01
In- en uitritvergunning Tarief 2022
In- en uitritvergunning € 188,46
Ligplaatsen vaartuigen Tarief 2023
Het verlenen van een ligplaats voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening € 174
Het wijzigen van een al verleende vergunning of huurovereenkomst voor het met een pleziervaartuig innemen van een gemeentelijke ligplaatsvoorziening 50% van bovenstaande kosten
Plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats € 36,05
Liggeld per jaar voor een boot met een lengte:  
tot 5 meter € 154,65
van 5 tot 10 meter € 349,90
van 10 tot 15 meter € 527,30
van 15 meter of meer € 713,65
Nederlander worden Tarief 2023
Verzoek tot naturalisatie € 970
Verzoek tot naturalisatie (inkomen op bijstandsniveau) € 722
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie (u heeft inkomen op bijstandsniveau) € 991
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie € 1238,00
Naturalisatie kind € 143
Nederlander door optie (1 persoon) € 206
Nederlander door optie (samen met partner) € 351
Nederlander door optie (minderjarig kind) € 23
Particuliere vakantieverhuur Tarief 2023
Omgevingsvergunning aanvragen € 1074
Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)  
Parkeren strand Tarief 2023
Per uur (van 1 januari tot 1 maart) € 1,65
Per uur (van 1 maart tot 1 november) € 4,50
Per uur (van 1 november tot 1 januari) € 1,65
Per dag (van 1 januari tot 1 maart) € 13,20
Per dag (van 1 maart tot 1 november) € 31,50
Per dag (van 1 november tot 1 januari) € 13,30
Per kalenderjaar (strandtenthouders en leden kampeervereniging) € 346
Paspoort Tarief 2023
Paspoort ouder dan 18 jaar € 77,87
Paspoort jonger dan 18 jaar € 58,89
Zakenpaspoort óf 2e paspoort € 75,82
Toeslag spoedaanvraag per paspoort € 53,01
Principeverzoek Tarief 2023
In behandeling nemen principeverzoek € 716,10
Voor complexere ontwikkelingen wordt een intentieovereenkomst afgesloten  
Rijbewijs Tarief 2023
Nieuw rijbewijs of verlenging € 48,15
Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs € 34,10
Gezondheidsverklaring voor rijbewijs C, CE, D, DE € 41
Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent € 41
Omwisselen buitenlands rijbewijs € 48,15
Gezondheidsverklaring rijbewijs overig € 41
Schetsplan Tarief 2022
In behandeling nemen van een schetsplan:  
bij een bouwsom tot € 20.000 € 79,15
bij een bouwsom vanaf € 20.000 tot € 100.000 € 158,30
bij een bouwsom vanaf € 100.000 € 211
Sluitingstijd horeca, ontheffing Tarief 2023
Sluitingstijd horeca, ontheffing € 58
Standplaatsvergunning Tarief 2023
Standplaatsvergunning (incidenteel) € 116
Standplaatsvergunning (vast) € 232
Trouwen of geregistreerd partnerschap Tarief 2023
Trouwzaal op maandag om 8:30 of 9:00 uur kosteloos **
Trouwzaal maandag 10:00 t/m vrijdag 16:00 uur € 499
Trouwzaal op zaterdag € 906,80
Burgerzaal op vrijdag € 998
Burgerzaal op zaterdag € 1813,60
Orangerie Elswout of keuzelocatie* maandag t/m vrijdag € 736,30
Orangerie Elswout of keuzelocatie* in het weekend € 1151,50
Trouwen of geregistreerd partnerschap extra kosten Tarief 2023
Extra kosten (leges):  
Verzoek aanwijzen keuzelocatie (ongeacht het besluit) € 198,10
Ceremonie in andere taal dan Nederlands € 56,70
Inzet gemeente getuigen als er geen getuige(n) aanwezig is/zijn,(per getuige) € 42,95
Verzoek tot benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Bloemendaal (ongeacht het besluit) € 96,85
Trouwen of geregistreerd partnerschap trouwboekje Tarief 2023
Trouwboekje € 25,30
Trouwen of geregistreerd partnerschap wijzigen of annuleren datum Tarief 2022
Administratiekosten bij wijzigen datum of annuleren € 24,55
Uittreksel BRP Tarief 2023
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) € 15,70
Voor nalatenschap € 29
VOG Tarief 2023
Via de gemeente € 41,35
Via uw werkgever € 33,85
Voorwerpen/materialen plaatsen op openbare weg Tarief 2023
Leges voor de vergunning € 87
Precariobelasting per m2:  
per dag € 0,50
voor 1 week of langer dan 3 dagen € 2,95
voor 1 maand € 9,80
voor 1 jaar € 57,90
een laadbak voor grofvuil, puin of grond per m2:  
per dag € 1,15
Toeslag voor te nemen verkeersmaatregelen (wanneer nodig) € 58
Winkeltijden, ontheffing Tarief 2022
Aanvraag ontheffing €47,96