Ontwikkeling Bispinckpark

Ontwikkelvisie

In 2008 kocht de gemeente een perceel grond aan het Bispinckpark tussen smederij Patna en de Josephschool. Dit perceel wordt binnen de ontwikkelvisie ‘Bispinckpark Noord’ genoemd. Vlakbij ligt ook ‘Bispinckpark Zuid’, het perceel waarop nu nog het gebouw van het voormalige kinderdagverblijf staat. Dit perceel is ook eigendom van de gemeente.
In de afgelopen jaren is nagedacht over de verschillende ontwikkelmogelijkheden voor Bispinckpark Noord en Zuid. Voor deze locaties is een ontwikkelvisie uitgewerkt. Deze heeft als doel helderheid te geven aan de gemeente, aan mogelijke ontwikkelaars, omwonenden en belanghebbenden.

Planvorming

Na behandeling in de gemeenteraad wordt er een bestemmingsplanprocedure opgestart en worden 1 of 2 ontwikkelaars geselecteerd voor het uitwerken van een ontwerp en de realisatie.

Planning

  • 5 oktober 2023: behandeling ontwikkelvisie in de gemeenteraad
  • Eind 2023: start bestemmingsplanprocedure
  • 2024: selectie ontwikkelaars, start ontwerptraject en informeren omwonenden
  • 2025: start bouw

Documenten

Ontwikkelvisie (link naar document volgt)

Contact

Heeft u vragen over het project?

Stuur een e-mail naar bispinckpark@bloemendaal.nl