Ontwikkeling Bispinckpark

Ontwikkelvisie

In 2008 kocht de gemeente een stuk grond aan het Bispinckpark tussen smederij Patna en de Josephschool. Dit perceel wordt ook wel ‘Bispinckpark Noord’ genoemd. Vlak daarbij ligt ‘Bispinckpark Zuid’, het perceel waarop nu nog het gebouw van het voormalige kinderdagverblijf staat. Deze grond is ook eigendom van de gemeente.
In de afgelopen jaren is, met omwonenden, nagedacht over de verschillende ontwikkelmogelijkheden voor Bispinckpark Noord en Zuid. Voor deze locaties is een ontwikkelvisie (de ontwerpkaders) uitgewerkt. Hierdoor krijgen de gemeente, mogelijke ontwikkelaars, omwonenden en belanghebbenden duidelijkheid over de nieuwe bestemming voor deze grond.

Planvorming

Nadat Bispinckpark is behandeld in de gemeenteraad starten we een bestemmingsplanprocedure. Hiervoor selecteren we 1 of 2 ontwikkelaars voor het uitwerken van een ontwerp en de nieuwbouw.

Planning

  • 31 oktober: bespreking ontwikkelingen Bispinckpark tijdens de vergadering van de raadscommissie Grondgebied
  • 16 november 2023: behandeling ontwikkelvisie in de gemeenteraad. Deze vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraad
  • Eind 2023: start bestemmingsplanprocedure
  • 2024: selectie ontwikkelaars, start ontwerptraject en participatie
  • 2025: start bouw

Contact

Heeft u vragen over het project?

Stuur een e-mail naar bispinckpark@bloemendaal.nl