Landgoed Dennenheuvel

Het Landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal wordt ontwikkeld door het Klooster Euphrasia. In januari 2024 koos het klooster de bouwende partij. Als alles volgens planning verloopt, start de sloop van de huidige bebouwing half 2024. Eind 2024 of begin 2025 start de bouw van de 83 nieuwe woningen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Janssen, directeur van Klooster Euphrasia, via info@landgoeddennenheuvel.nl. De gemeente heeft geen rol in de verkoop of verhuur van woningen. Dit verloopt te zijner tijd via het klooster en Woonservice Kennemerland.