Herinrichting Kop van de Zeeweg (Bloemendaal aan Zee)

De kop van de Zeeweg wordt herontwikkeld en opnieuw ingericht. Daardoor sluit de openbare ruimte straks beter aan bij de kwaliteit van de vernieuwde en opgewaardeerde strandpaviljoens en verblijfsaccommodaties. Ook blijft zo het strand aantrekkelijk voor dagbezoekers.
De uitgangspunten bij de herinrichting zijn onder andere:

  • Een duidelijker onderscheid van verschillende verkeersstromen
  • Het inpassen van taxistandplaatsen
  • Het afvlakken van de strandafgang   

De gemeenteraad heeft in november 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld op basis van een schetsontwerp (zie Documenten). Dit ontwerp is door HB Adviesbureau opgesteld en wordt verder ontwikkeld. Hiervoor wordt in april 2022 een participatietraject gestart.   

  • November 2021: Investeringskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad, op basis van het schetsontwerp met bijbehorende kostenraming 
  • Maart 2022: HB Adviesbureau heeft opdracht gekregen voor projectbegeleiding en het maken van zowel een voorlopig als definitief ontwerp
  • Begin april 2022: Eerste participatiebijeenkomst 
  • Juli 2022: Vaststelling definitieve ontwerp door college van B&W
  • Na vaststelling volgt het aanbestedingstraject
  • Winter 2022-2023: Uitvoering herinrichting

Gemeente Bloemendaal