Herinrichting Kop van de Zeeweg (Bloemendaal aan Zee)

De kop van de Zeeweg wordt herontwikkeld en opnieuw ingericht. Daardoor sluit de openbare ruimte straks beter aan bij de kwaliteit van de vernieuwde en opgewaardeerde horeca. Ook blijft zo het strand aantrekkelijk voor dagbezoekers.
Onder de herinrichting valt onder andere:

 • Een duidelijker onderscheid van verschillende verkeersstromen;
 • Het inpassen van taxistandplaatsen;
 • Het afvlakken van de strandafgang.  

De gemeenteraad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld op basis van een schetsontwerp. Dit ontwerp is door HB Adviesbureau opgesteld en wordt verder ontwikkeld. Hiervoor is in 2022 een participatietraject gestart.   

Planning en initiatief

 • Het project bevindt zich in de voorlopig ontwerpfase
 • De gemeenteraad heeft in november 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld op basis van het schetsontwerp met bijbehorende kostenraming
 • HB Adviesbureau heeft in maart 2022 opdracht gekregen om de gemeente te begeleiden in dit project door onder andere het maken van zowel een voorlopig als definitief ontwerp
 • Begin 5 april 2022 vond de eerste participatiebijeenkomst plaats
 • De tweede participatiebijeenkomst staat gepland voor 22 april 2024
 • het is de bedoeling om in juli 2024 het definitieve ontwerp vast te laten stellen door het college van burgemeester en wethouders
 • Na vaststelling van het definitieve ontwerp wordt de gemeenteraad gevraagd het investeringskrediet op te hogen voor de uitvoering van het project
 • Na de zomer van 2024: aanvraag benodigde vergunningen
 • Na de behandeling van de begroting in de raadsvergadering van november 2024: start aanbestedingstraject 
 • Winter 2025-2026: uitvoering herinrichting

Contact

Gemeente Bloemendaal