Herinrichting Kop van de Zeeweg (Bloemendaal aan Zee)

De kop van de Zeeweg wordt herontwikkeld en opnieuw ingericht. Daardoor sluit de openbare ruimte straks beter aan bij de kwaliteit van de vernieuwde en opgewaardeerde horeca. Ook blijft zo het strand aantrekkelijk voor dagbezoekers.
Onder de herinrichting valt onder andere:

  • Een duidelijker onderscheid van verschillende verkeersstromen;
  • Het inpassen van taxistandplaatsen;
  • Het afvlakken van de strandafgang.  

De gemeenteraad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld op basis van een schetsontwerp. Dit ontwerp is door HB Adviesbureau opgesteld en wordt verder ontwikkeld. Hiervoor een participatietraject gestart.   

  • Het project bevindt zich in de voorlopig ontwerpfase
  • Investeringskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad, op basis van het schetsontwerp met bijbehorende kostenraming in november 2021
  • HB Adviesbureau heeft in maart 2022 opdracht gekregen om de gemeente te begeleiden in dit project door onder andere het maken van zowel een voorlopig als definitief ontwerp
  • Begin 5 april 2022 vond de eerste participatiebijeenkomst plaats. De tweede participatiebijeenkomst is beoogd in het voorjaar van 2023
  • Juli 2023: vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders
  • Na vaststelling van het definitieve ontwerp wordt het aanbestedingstraject gestart
  • De uitvoering van de herinrichting is beoogd in de winter van 2023-2024

Gemeente Bloemendaal