Vragen en antwoorden over de herinrichting van de Bloemendaalseweg

Wat is de beoogde breedte van de stoepen aan de oost- als westzijde van de weg?

De stoep aan de oostzijde wordt 1,8 meter breed en aan de westzijde tussen de 2,69 en 3,13 meter breed.

Komen er nieuwe tegels geplaatst in de stoep omdat er zoveel gebroken zijn?

Ja, er komen nieuwe tegels. We hergebruiken stoepranden en putten zoveel mogelijk.

Wat is de geplande breedte van de parkeerstrook?

De parkeerstrook wordt 2,5 meter breed.

En hoe breed worden de fietsstroken?

In het ontwerp wordt de fietsstrook 2 meter breed vanaf de stoeprand. Dit is inclusief een goottegel van 15 centimeter breed.

Wat zijn details over de geplande verkeersdrempel tussen huisnummers 287C en 289?

Mede op verzoek van Connexion leggen we geen drempel aan. Wanneer er een 30 km/u-drempel zou komen, geeft dit veel trillingshinder door het vele verkeer op de Bloemendaalseweg.

Wat zijn de plannen voor de voorgestelde verhoging bij de uitrit van het Vijverpark richting de spoorwegovergang, inclusief de inrichting van de middenberm?

Alle in- en uitritten worden voorzien van een uitritconstructie. De middenberm blijft hetzelfde.De verkeersdeskundige van de politie heeft negatief geadviseerd over de aanleg van een plateau bij de uitrit van Vijverpark.

Wat is de status van de besproken oversteekplaats van het pleintje naar de huizen naast Loetje? 

Ter hoogte van Loetje passen we het plateau aan. Volgens de richtlijnen leggen we op een plateau geen oversteekplaats  aan omdat iedere weggebruiker gelijk is op een plateau. De voetganger die zich op het plateau bevindt, heeft dan voorrang op een automobilist die voor de inritblokken staat.

Hoe ziet de bebording en markering eruit om duidelijk aan te geven dat ze het een woongebied betreft met een maximumsnelheid van 30 km/u, vooral bij de afslag naar het strand via Loetje?

Hier plaatsen we Zone 30-bebording. Vanaf de spoorwegovergang komt nog een bord herhaling 30km-zone 

En hoe zit dat met de bebording van de inrit vanaf de Bloemendaalseweg richting inrit Bijduinhof (bord C2)?

Hier komt een bord onder het bord C2 ter verduidelijking van de situatie.

Is er een plan voor de herplantvan bomen ter hoogte van huisnummers 293 en 299 om het straatbeeld/zichtlijnen te herstellen?

Voorlopig vindt nog geen herplant van bomen plaats in verband met de bloedingsziekte van de kastanjebomen.

Welke soort vergroening is gepland(gras of planten) en of is er een mogelijkheid dat bewoners mogelijk betrokken kunnen worden bij het beheer, zoals op andere plaatsen in de gemeente?  

Bewoners hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om een stukje groen te adopteren en zelf te onderhouden. Lees de mogelijkheden en voorwaarden op de webpagina over groenadoptie
Een overzicht van de te gebruiken plantensoorten is per mail opvraagbaar bij de projectleider 

 

Wat is de status van de besproken snelheidsmeter?

Naar verwachting plaatst de gemeente de snelheidsmeter in mei of juni 2024.

Worden de hoek en lumen van de straatlantaarns aangepast zoals besproken?

Ja, deze aanpassingen volgen zo snel mogelijk,

Wordt de parkeergelegenheid op het pleintje opnieuw ingericht? Bewoners denken dat er mogelijk ruimte is voor extra parkeerplaatsen.

De parkeergelegenheid op het pleintje valt buiten dit project. Er is geen ruimte voor extra parkeerplaatsen.

Wat is de voortgang van de aanpassingen aan de spoorrails in overleg met ProRail?

Prorail heeft ons het volgende technische antwoord gegeven:

“Het betreft hier een overweg van het type Harmelen met ingegoten spoorstaven. Hier hebben we geen technische oplossing voor om de groef flexibel-dicht te maken. Enige oplossing is dan vervangen door een Strail, maar dat is heel duur en vervanging staat nog lang niet in de planning."