Fietsknelpunt Bekslaan – Leidsevaart

Het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart in Bennebroek is al langer onderwerp van gesprek. Het ligt vlakbij een spoorwegovergang en er is weinig ruimte. Fietsers steken het kruispunt op verschillende plekken over. De fietsbrug, het tweerichtingenfietspad en parkeerplaatsen maken de verkeerssituatie nog complexer. De verkeersveiligheid van het kruispunt is in het gedrang. Daarnaast ervaren bewoners van de Leidsevaart een hoge parkeerdruk.

Verkeersveiligheid kruispunt verbeteren

Buurtbewoners, ondernemers en andere betrokkenen konden meedenken over de brug die het beste bij dit ontwerp past. De brug met de meeste stemmen is meegenomen in het raadsvoorstel van het college. De commissie Grondgebied van de gemeenteraad heeft dit voorstel besproken op 6 december 2022. De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 akkoord gegeven.

Bekijk het gekozen ontwerp van de nieuwe brug.

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 akkoord gegeven op het gekozen ontwerp van het kruispunt en de brug. Nu de grote lijnen zijn vastgesteld, komen we nog één keer bij alle betrokkenen terug om laatste ideeën op te halen. Dit doen wij nadat wij het definitieve ontwerp van de brug binnen hebben. Naar verwachting vindt dit rond juni de zomer 2023 plaats.

Spoorwegovergang

ProRail moet een treinenvrij weekend organiseren om de overweg aan te passen. Dat kan pas in 2025. Het afsluiten van de overweg heeft een grote impact op de omgeving. Daarom is een goede afstemming met de gemeente nodig omdat alle werkzaamheden goed op elkaar moeten aansluiten.

Brug

Het definitieve ontwerp verwachten wij deze zomer. De huidige fietsbrug is in een matige staat. We controleren daarom regelmatig.

Herinrichting weg

De werkzaamheden zijn in voorbereiding. We zijn bezig met bodemonderzoek (boringen voor het meten van kwaliteit en draagkracht van de bodem). De resultaten zijn nodig voor het maken van het definitieve ontwerp.