Fietsknelpunt Bekslaan – Leidsevaart

Het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart in Bennebroek is al langer onderwerp van gesprek. Het ligt vlakbij een spoorwegovergang en er is weinig ruimte. Fietsers steken het kruispunt op verschillende plekken over. De fietsbrug, het tweerichtingenfietspad en parkeerplaatsen maken de verkeerssituatie nog complexer. De verkeersveiligheid van het kruispunt is in het gedrang. Daarnaast ervaren bewoners van de Leidsevaart een hoge parkeerdruk.

Verkeersveiligheid kruispunt verbeteren

Buurtbewoners, ondernemers en andere betrokkenen konden meedenken over de brug die het beste bij dit ontwerp past. De brug met de meeste stemmen is meegenomen in het raadsvoorstel van het college. De commissie Grondgebied van de gemeenteraad heeft dit voorstel besproken op 6 december 2022. De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 akkoord gegeven.

Bekijk het gekozen ontwerp van de nieuwe brug.