Fietsknelpunt Bekslaan – Leidsevaart

Het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart in Bennebroek is al langer onderwerp van gesprek. Het ligt vlakbij een spoorwegovergang en er is weinig ruimte. Fietsers steken het kruispunt op verschillende plekken over. De fietsbrug, het tweerichtingenfietspad en parkeerplaatsen maken de verkeerssituatie nog complexer. De verkeersveiligheid van het kruispunt is in het gedrang. Daarnaast ervaren bewoners van de Leidsevaart een hoge parkeerdruk.

Verkeersveiligheid verbeteren

Een extern bureau analyseerde de verkeersstromen en het gedrag van weggebruikers. Het bureau deed een aantal aanbevelingen aan de gemeente om de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren. De gemeente Bloemendaal heeft vervolgens een ontwerp gemaakt. Buurtbewoners waren het niet eens met het ontwerp. Daarom is besloten terug te gaan naar de tekentafel en opnieuw informatie op te halen bij bewoners.
Op 9 maart hebben we alle ideeën en varianten met inwoners en andere aanwezigen besproken. Het ontwerpbureau heeft vervolgens 3 ontwerpen gemaakt. Meer informatie via meedenken over kruispunt Bekslaan-Leidsevaart.