Woo-verzoek indienen en inzien

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van inwoners op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.
U kunt een beroep doen op de Woo als u documenten van de gemeente wilt inzien die nog niet openbaar zijn. Een Woo-verzoek indienen kunt u op 2 manieren doen:

 • Schriftelijk (stuur een brief aan het college, Postbus 201, 2050 AE Overveen
 • Online via webformulier (Let op: de gemeente neemt Woo-verzoeken per e-mail niet in behandeling)
Verzoek Open overheid online indienen

 • Geef zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u documenten wilt
 • Het kan gaan om schriftelijke documenten maar ook geluidsbanden, foto’s of video’s
 • Het gaat om documenten die in het bezit zijn of behoren te zijn van de gemeente Bloemendaal
 • Het gaat om informatie over het beleid van de gemeente, of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid
 • Dient u het Woo-verzoek namens iemand anders in, dan moet u ook een machtiging overleggen. Een machtiging van een advocaat is niet vereist
 • Documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Woo en kunnen daarom niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. De gemeente verwijst u dan naar de vindplaats van de documenten.

Documenten van bestuursorganen zijn altijd openbaar, behalve als de informatie niet geschikt is om openbaar te maken volgens de Woo of andere wetgeving. De redenen om uw verzoek te weigeren staan in de Woo. Er zijn absolute en relatieve weigeringsgronden.

 • Absolute weigeringsgronden: in deze gevallen mag de informatie niet worden verstrekt.
 • Relatieve weigeringsgronden: de gemeente maakt een afweging tussen het belang van openbaarheid en het belang van één of meer van de relatieve uitzonderingsgronden. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

 • De gemeente neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken een besluit op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn nog met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie.
 • Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de 4 weken voorbij zijn. In die brief staat ook waarom het langer duurt.
 • Soms is er zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maakt de gemeente verdere afspraken met u over de afhandeling.

Hebt u vragen over het opvragen van openbare informatie zoals gemeentelijke meldingen, jaarverslagen, woo-besluiten of andere openbare overheidsinformatie?
Neem telefonisch contact op met de Woo-contactpersoon via 023-5225525 of stel uw vraag via het online contactformulier. Deze contactpersoon kan u helpen bij het doorzoeken van openbaar gemaakte informatie. Of helpen bij het formuleren van een Woo-verzoek als de informatie (nog) niet openbaar is.

Bekijk het overzicht van behandelde Woo-verzoeken

Enkele Woo-dossiers zijn te omvangrijk om online te publiceren. Deze publicaties zijn op te vragen via de publieksbalie van het gemeentehuis.