Organogram gemeentelijke organisatie

Algemeen

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie.
De teams Informatievoorziening, Communicatie, Toezicht en handhaving openbare ruimte, HRM en Facilitaire Zaken werken ambtelijk samen met de gemeente Heemstede. Dit betekent dat deze teams bestaan uit medewerkers van zowel de gemeente Bloemendaal als de gemeente Heemstede. Deze teams werken voor beide gemeenten.
De gemeentelijke organisatie van Bloemendaal bestaat verder uit 3 domeinen:

 • Domein Beleid
 • Domein FinanciĆ«n
 • Domein Beheer

Domein Beleid

Het domein Beleid richt zich op het ontwikkelen van beleid (ruimtelijk en sociaal) en het verlenen en toezichthouden van omgevingsvergunningen.Het domein bestaat uit:

 • Team Ruimtelijke Ordening en Projecten
 • Team Inwoners, Ondernemers en Vergunningen (IOV)
 • Team Sociaal Domein en OOV

Domein Financiƫn

Het domein is verdeeld in teams met de volgende aandachtsgebieden:

 • Team Bedrijfscontrol
 • Team Financieel Beleid en Beheer
 • Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
 • Team Burgerzaken
 • Team Servicebalie en telefonisch informatiecentrum

Domein Beheer

Het domein Beheer richt zich op het opstellen van beleid en (het aansturen van) het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke bezittingen. Hier vindt ook de vergunningverlening plaats op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten zoals bijvoorbeeld de alcoholwet en de wet op de lijkbezorging. Tot slot draagt het domein zorg voor de integrale juridische kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Het domein Beheer bestaat uit:

 • Team Juridische control en ondersteuning
 • Team APV+
 • Team Vastgoed
 • Team Groen & Reiniging
 • Team Weg & Water
 • Team Buitendienst