Geluidsbelastingkaarten

  • Geluidsbelastingkaarten geven geluidsbelasting weer die wordt veroorzaakt door wegen, spoorwegen en industrie in of nabij de gemeente
  • De kaarten geven ook aan hoeveel woningen, of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen en stille gebieden de regio kent
Nu geluidbelastingkaarten bekijken