Henk Wijkhuisen (wethouder D66)

Portefeuille

 • Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten)
 • Mobiliteit, verkeer en wegbeheer
 • Energietransitie, duurzaamheid en milieu
 • Onderhoud en reiniging openbare ruimte, natuur en groenvoorziening
 • Water(wegen) en riolering
 • Monumenten
 • Speelvoorzieningen
 • Vitaal Vogelenzang

Wethouder Heijink vervangt wethouder Wijkhuisen bij afwezigheid.

Nevenfuncties

 • 'Kinda ambassadör', konsul van Kinda Kommun in Östergötland, Zweden (onbezoldigd)
 • Secretaris van de Steunstichting Nationaal Park Zuid Kennemerland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Overlegorgaan Noord-Hollands Duinreservaat (PWN)(onbezoldigd)

Meldingen ontvangen geschenken

 • geen

Declaraties

december 2021 (jpg, 190 KB)
februari/maart 2022 (jpg, 206 KB)