Henk Wijkhuisen (wethouder D66)

Portefeuille

  • Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten)
  • Mobiliteit, verkeer en wegbeheer
  • Energietransitie, duurzaamheid en milieu
  • Onderhoud en reiniging openbare ruimte, natuur en groenvoorziening
  • Water(wegen) en riolering
  • Monumenten
  • Speelvoorzieningen

Nevenfuncties

  • Lid Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid -Kennemerland 
  • Lid bestuur Zweeds-Nederlandse Vereniging
  • “Kinda ambassadör”, konsul van Kinda Kommun in Östergötland, Zweden