Henk Wijkhuisen (wethouder D66)

wethouder Henk Wijkhuisen

Portefeuille

  • Klimaat & Energie
  • Mobiliteit, weg/waterbeheer, riolering en afvalinzameling
  • Openbare Ruimte, vergunningen, toezicht en handhaving
  • Cultuur, monumenten en huisvesting onderwijs
  • Personeelszaken
  • Projectwethouder; Kop Zeeweg/ Strandverkeer
  • Dorpskernwethouder Overveen en Aerdenhout

Nevenfuncties

  • “Kinda ambassadör”, konsul van Kinda Kommun in Östergötland, Zweden

Declaraties

reiskosten juni-september 2022 (jpg, 114 KB)
reiskosten oktober-november 2022 (jpg, 160 KB)