Henk Wijkhuisen (wethouder D66)

wethouder Henk Wijkhuisen

Portefeuille

  • Klimaat & Energie
  • Mobiliteit, weg/waterbeheer, riolering en afvalinzameling
  • Openbare Ruimte, vergunningen, toezicht en handhaving
  • Cultuur, monumenten en huisvesting onderwijs
  • Personeelszaken
  • Projectwethouder; Kop Zeeweg/ Strandverkeer
  • Dorpskernwethouder Overveen en Aerdenhout

Nevenfuncties

  • “Kinda ambassadör”, konsul van Kinda Kommun in Östergötland, Zweden
  • Lid dagelijks bestuur KIMO Nederland en België, de milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgeoriënteerde gemeenten (vanuit de functie als wethouder)