Henk Wijkhuisen (wethouder D66)

Portefeuille

 • Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten)
 • Mobiliteit, verkeer en wegbeheer
 • Energietransitie, duurzaamheid en milieu
 • Onderhoud en reiniging openbare ruimte, natuur en groenvoorziening
 • Water(wegen) en riolering
 • Monumenten
 • Speelvoorzieningen
 • Vitaal Vogelenzang

Wethouder Heijink vervangt wethouder Wijkhuisen bij afwezigheid.

Nevenfuncties

 • Lid Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid -Kennemerland 
 • Lid bestuur Zweeds-Nederlandse Vereniging
 • “Kinda ambassadör”, konsul van Kinda Kommun in Östergötland, Zweden 
 • Lid van de Steunstichting Nationaal Park Zuid Kennemerland

Meldingen ontvangen geschenken:

 • geen