Henk Wijkhuisen (wethouder D66)

Henk Wijkhuisen

Portefeuille

 • Klimaat & Energie
 • Mobiliteit, weg/waterbeheer, riolering en afvalinzameling
 • Openbare Ruimte, vergunningen, toezicht en handhaving
 • Cultuur, monumenten en huisvesting onderwijs
 • Personeelszaken
 • Projectwethouder; Kop Zeeweg/ Strandverkeer
 • Dorpskernwethouder Overveen en Aerdenhout

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks bestuur KIMO (vereniging van kustgemeenten) (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • “Kinda ambassadör”, konsul van Kinda Kommun in Östergötland, Zweden

Declaraties