Zorg, onderwijs en werk

Registreren voor toegang tot zorg en onderwijs

Het is belangrijk dat vluchtelingen die in de gastgezinnen geplaatst worden ook beschikken over leefgeld, toegang hebben tot gezondheidszorg en dat kinderen naar school kunnen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten vluchtelingen geregistreerd zijn. U kunt zich registreren bij de gemeente.

Het CAK heeft aangegeven dat medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne volledig wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Voor zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Er wordt geen bijdrage gevraagd van de patiënt. Kijk voor meer informatie over zorg en zorgkosten op:

Huisartsenzorg

Alle Oekraïense vluchtelingen hebben in Nederland toegang tot de zorg. Er is een Centraal huisartsenspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen

  • Locatie: Spoedpost bij het Spaarne Gasthuis, locatie Zuid – Boerhaavelaan 22, Haarlem
  • Wanneer: maandag- en woensdagmiddag van 11:00 tot 16:00 uur
  • Voor wie: Voor Oekraïense vluchtelingen die verblijven in de gemeentes in Midden en Zuid Kennemerland

Lees hoe de huisartsenzorg in Zuid- en Midden Kennemerland geregeld is.

Kind aanmelden voor onderwijs

Kinderen tussen de 4 en 17 jaar die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen worden aangemeld bij een reguliere basisschool in de buurt. Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen terecht bij nieuwkomersonderwijs, daar leren ze o.a. de Nederlandse taal. Dit onderwijs is gratis. Mensen kunnen hun kind zelf bij een school aanmelden:

  • Kinderen van 4 - 5 jaar: aanmelden bij basisscholen in de gemeente. Zie overzicht scholen in de gemeente Bloemendaal
  • Kinderen van 6 tot 12 jaar: aanmelden bij de ITK (Internationale Taalklas): Pr. Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem. Telefoonnummer 023 – 7078260. E-mail itk@twijs.nl
  • Kinderen van 12 tot 17 jaar: aanmelden bij de ISK (Internationale Schakelklas): Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem. Telefoonnummer 06-46227731. E-mail info@ISKHaarlem.nl

Peuteropvangregeling voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen in Bloemendaal kunnen 2 dagdelen per week gebruik maken van peuteropvang. Dit wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd aan ouders. De organisaties die deze peuteropvang aanbieden zijn Les Petits en Partou. Peuters kunnen rechtstreeks bij deze organisaties aangemeld worden. Voorwaarde is wel dat de kinderen zijn ingeschreven bij de gemeente.

Les Petits

Partou

Onderwijs-ondersteuning Oekraïense kinderen

Stichting Lowan biedt ondersteuning voor Oekraïense kinderen in Nederland. De stichting ondersteunt kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs

Hulp bij het vinden van werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Het UWV in Haarlem biedt hulp bij het vinden van werk.

Vluchtelingen die in Heemstede verblijven, kunnen zich daarvoor melden bij het informatiepunt van de gemeente Haarlem/Zandvoort. Dit bevindt zich in het UWV gebouw aan de Zijlsingel 1 in Haarlem. Daar helpen medewerkers van het Rode Kruis met het doorlopen van de eerste stappen.

Wat is er nodig om te mogen werken

  • burgerservicenummer (bsn)
  • Nederlands woon- of verblijfadres
  • bankrekeningnummer

Adviseurs van het WerkgeversServicepunt (WSP) kijken vervolgens samen met de werkzoekende naar mogelijkheden voor werk. Dit kan meestal zonder afspraak.

Vaak is er een tolk aanwezig voor ondersteuning. Een cv is niet nodig. Dit om de drempel zo laag mogelijk te maken. Het WSP koppelt kandidaten vervolgens aan werkgevers die personeel zoeken.

Bezoekadres: Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem

Tijd: melden tussen 09.00 en 16.00 uur

U heeft werk voor Oekraïense vluchtelingen

Heeft u werk voor Oekraïense vluchtelingen, meer informatie over wanneer, hoeveel en onder welke voorwaarden zij mogen werken via Vluchtelingenwerk.