Aanpak verkeersveiligheid Zeeweg N200

Provincie Noord-Holland is eigenaar van de Zeeweg in de gemeente Bloemendaal. Zij wil samen met inwoners, ondernemers, weggebruikers en andere belanghebbenden de veiligheid op deze weg verbeteren. Tegelijkertijd kijkt zij naar kansen voor verbetering van de natuur en bereikbaarheid van de kust.

Om goed beeld hiervan te krijgen, is een breed onderzoek uitgezet. Ook uw bijdrage is welkom!
Lees meer over dit onderzoek en hoe u kunt reageren