Verwarde personen

U maakt zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft, maar dit niet wil. Bijvoorbeeld als iemand in een zwaar vervuilde woning leeft of ernstige overlast veroorzaakt. Of u denkt dat iemand zware (psychische) problemen heeft. U kunt dit melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Kennemerland via:

Lees verder op Meldpunt Zorg en Overlast.