Klacht over medewerker of bestuur

Klacht sturen over medewerker/bestuurder

Waarover kunt u geen klacht doorgeven?

Wij nemen een klacht niet in behandeling als deze:

  • Langer dan 1 jaar geleden plaats vond
  • Gaat over een besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend
  • Gaat om beleidsbeslissingen van de gemeente
  • Gaat over hetzelfde gedrag als die al door ons is afgehandeld

Afhandeling van uw klacht

Als u een klacht heeft ingediend:

  • Ontvangt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging
  • Onderzoeken wij uw klacht
  • Proberen wij uw klacht op informele wijze te behandelen, bijvoorbeeld door een persoonlijk gesprek
  • Lukt dat niet of wilt u een formele behandeling, dan nodigen wij u uit voor een (hoor)gesprek
  • U ontvangt binnen 6 weken een schriftelijk antwoord of uw klacht gegrond of ongegrond is
  • Als meer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, dan krijgt u op tijd bericht

Niet tevreden over uw klachtafhandeling

Leg uw klacht dan voor aan de Nationale ombudsman