Bodycams

Team Handhaving maakt vanaf 31 juli 2023 gebruik van bodycams. Deze camera’s kunnen worden gebruikt op het moment dat de handhaver (BOA) zich bedreigd voelt of als de situatie op straat onveilig dreigt te worden voor omstanders.

Reden gebruik bodycams

We willen dat boa's zo veilig en goed mogelijk hun werk kunnen doen. Proeven bij de politie en in andere steden laten zien dat de bodycams een waardevol middel zijn. De bodycam kan de boa helpen om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.

Gebruik van de camera

De camera registreert continue, maar overschrijft na 30 seconden elk beeldmateriaal. Pas als een boa zich onveilig voelt of in een bedreigende situatie terechtkomt drukken ze op de opnameknop en worden de beelden opgenomen. Een boa probeert altijd te zeggen dat hij/zij de camera aanzet. Een boa is bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daar is dus geen toestemming voor nodig van personen die in beeld komen. Boa’s werken vaak in duo’s. Per duo gebruiken ze meestal één camera.

Gebruik van filmopnames

Na elk gebruik bewaren we opnames in een beveiligde omgeving. Een klein aantal personen heeft toegang tot de opnames. We registreren wanneer en door wie de opnames bekeken worden. Na 28 dagen verwijderen en vernietigen we opnames. Als opnames onderdeel worden van een klachtenprocedure of inzageverzoek, bewaren we de beelden volgens de bewaartermijn (Archiefwet). Na afloop van deze termijn volgt alsnog vernietiging. Beelden kunnen, onder zeer strikte voorwaarden, worden gebruikt bij opsporing en vervolging van strafbare feiten. De aan de politie verstrekte beelden voor opsporingsdoeleinden bewaart de politie als politiegegevens.

Privacyregels

De gemeente Bloemendaal gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels voor persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle inwoners. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn een aantal rechten van betrokkenen opgenomen waarop u een beroep kunt doen. U leest meer over deze rechten en hoe u zich daarop kunt beroepen in onze privacyverklaring

Meer informatie

Bekijk het filmpje over de bodycams.