Participatie

Participatie is een werkwijze om samen te werken. Gemeente en betrokken inwoners of andere partijen geven samen vorm aan plannen of beleid. Iedereen kan het initiatief nemen. Gemeente en betrokkenen maken gebruik van elkaars inzichten en deskundigheid.

Participatie kan op veel manieren en niveaus plaatsvinden. In een kleine groep van deskundigen, door het organiseren van informatieavonden of workshops en van meedenken tot meebeslissen. De gemeente ondersteunt initiatiefnemers met tijd en deskundigheid en zoekt in de samenwerking naar de win-win situaties.

Heb je vragen?

Neem contact op