Ongedierte, overlast dieren

Op particulier terrein bent u zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van muizen en ratten en mollen
Ziet u ratten, wespennesten of ander ongedierte in de openbare ruimte, zoals op straat of in parken en plantsoenen, doe dan een melding
De gemeente bestrijdt geen mollen

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten en hun jongen en zijn ze erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.

Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

Meeuwen zijn wettelijk beschermd. Het is verboden om eieren te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te kapot te maken. Nesten verwijderen of opzettelijk verstoren mag niet.
De gemeente heeft geen taak om overlast van meeuwen op particuliere terreinen tegen te gaan. Meldingen van meeuwenoverlast op openbare terreinen en rond gebouwen van de gemeente controleren we ter plekke. We beoordeelden per situatie de mogelijkheden van maatregelen. Voor uw eigen situatie kun u zelf maatregelen nemen om overlast te voorkomen.

  • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat. Gooi ook geen troep op straat
  • Voer de meeuwen nooit. Door meeuwen te voeren, leren ze dat bij mensen eten te krijgen is
  • Maak het meeuwen lastig om een nest bij u op het dak te maken. Ze maken graag een nest op platte daken. Plaats ijzeren pinnen, metalen draden of netten
  • Haal oude nesten weg zodat meeuwen niet opnieuw gaan broeden op dezelfde plek. Doe dit alleen voor of na het broedseizoen. Dus vanaf eind augustus tot half april

Doe een melding bij de gemeente via onderstaande knop.

  • Als uw melding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op. Dan maken we afspraken over het vervolg
  • Een mogelijkheid is dat een ongediertebestrijder van de gemeente bij u langs komt. Tijdens dit bezoek beoordelen we de mate van de overlast, adviseren we over maatregelen en vindt zo nodig bestrijding plaats. De gemeente betaalt de kosten van dit bezoek
  • Als u bent eigenaar van bent van de woning voert u de geadviseerde bouwkundige maatregelen uit
  • Huurt de woning? Vraag dan uw verhuurder de geadviseerde bouwkundige maatregelen uit te voeren

Lees tips om ratten te voorkomen

De gemeente en brandweer worden regelmatig benaderd voor hulp bij het verwijderden of bestrijden van insecten. De gemeente verwijdert geen bijen- en wespennesten bij particulieren. Hiervoor schakelt u zelf een bedrijf naar keuze in.

Hoe weet ik of het bijen, hommels of wespen zijn?

Veel mensen weten vaak niet welk insect in hun situatie voor overlast zorgt.
Aan de hand vanfoto's en de tabel (jpg, 200 KB) kunt u zelf controleren of de inzet van een imker of plaagdierbestrijding nodig is.
Neem bij twijfel altijd contact op met de Heemsteedse imker Pim Lemmers

Vooral in het voorjaar is de mol actief en ziet u veel molshopen. De mol houdt door zijn graafwerk mol de bodem op een natuurlijke manier de bodem luchtig. Wij laten daarom ook, waar mogelijk, de molshopen liggen.
De gemeente bestrijdt geen mollen.

Op eigen terrein beslist u zelf of u binnen de wettelijke regels mollenbestrijding uitvoert of laat uitvoeren. Meestal is het gebruik van klemmen dan de enige oplossing.

Ongedierte openbare ruimte melden