Milieuklacht

Geluidsoverlast, stankoverlast of bodemverontreiniging melden:

Illegaal gedumpt chemisch afval

Voor het melden van illegaal gedumpt chemisch afval in de openbare ruimte, belt u de Afvaltelefoon via 023 522 57 23

Tip: maak foto’s van de locatie waar u ziet dat er afval gedumpt is.

U kunt geluidsoverlast van het circuit in Zandvoort melden via de Omgevingsdienst IJmond.