Milieuklacht

Geluidsoverlast, stankoverlast of bodemverontreiniging meldt u:

Voor het melden van illegaal gedumpt chemisch afval in de openbare ruimte, belt u de Afvaltelefoon via 023 522 57 23.

Tip: maak foto’s van de locatie waar u ziet dat er afval gedumpt is.

U kunt geluidsoverlast van het circuit in Zandvoort melden via de Omgevingsdienst IJmond.