Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  • Kinderen van 5-16 jaar zijn leerplichtig
  • Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen
  • Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger)
  • Vrijstelling of bijzonder verlof aanvragen via Het Leerplein