Vacature voorzitter Wmo-adviesraad Sociaal Domein

De Wmo-adviesraad zoekt een gedreven voorzitter. Toon maatschappelijke betrokkenheid en zet uw kennis en ervaring in voor verbetering van het gemeentelijk beleid en daarmee voor een inclusievere samenleving.

Wat doet de Wmo-adviesraad?

De Wmo-raad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de verschillende thema’s en beleidsvelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit doet de Wmo-raad o.a. door tijdig belangrijke onderwerpen in de lokale samenleving te signaleren, contacten te onderhouden met burgers en organisaties en actief mee te denken in de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Ook de Jeugdwet valt onder het aandachtsgebied van de WM-adviesraad.

Wat houdt de functie in:

Een enthousiaste verbinder die richting weet te geven en actief meedenkt. Bij voorkeur iemand met kennis van en/of ervaring binnen het Sociaal Domein. Weten wat er speelt in de lokale politiek is een pré. Woonachtig zijn in de gemeente Bloemendaal is een must.

Wat gaat u doen;

  • leiding geven aan de vergaderingen
  • het aanbrengen van structuur 
  • het peilen en stroomlijnen van meningen en visies op beleidsontwikkelingen
  • het coördineren van advies aan de gemeente
  • het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk

Belangrijk om te weten:

  • hij/zij tekent alle officiële stukken
  • werktijd is flexibel in te delen, vergaderingen staan voor het jaar vast ingepland
  • de functie vraagt een commitment van tenminste 3 jaar
  • de voorzitter mag geen commerciële belangen hebben in of bij een organisatie die in het sociaal domein voor Bloemendaal actief is
  • de voorzitter bekleedt geen ambtelijke of politieke functie in de gemeente Bloemendaal.

Wat biedt de functie?

Het voorzitterschap van de Wmo-adviesraad is een inspirerende functie en levert veel kennis op van en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein van Bloemendaal. De raad beschikt over enthousiaste, betrokken en deskundige raadsleden die met elkaar het verschil willen maken.

Solliciteren

Durft u als voorzitter deze uitdaging aan te gaan, onze gemeenschap te vertegenwoordigen en positieve veranderingen te stimuleren? Stuur dan een mail met CV en motivatie aan esther.verstraaten@gmail.com. Na ontvangst volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met twee leden van de Wmo-adviesraad.