Logopedie

Een logopedist:

 • kijkt naar: uitspraak, taalontwikkeling, luistervaardigheid, stem, stotteren en mondmotoriek
 • houdt zich bezig met onderzoek, advies, verwijzing en controle
 • is actief op basisscholen, peuterspeelzalen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Aan logopedie via de gemeente Bloemendaal zijn geen kosten verbonden.

In het voor- en najaar bezoekt de logopedist de peuterspeelzaal.

 • Inloopspreekuur tijdens de inloop voor vragen van ouders over het praten van de peuter.    
 • Screening op aanvraag van ouders, peuterleiding en de jeugdarts. Dit is voor alle peuters mogelijk. Ouders wordt vooraf schriftelijk om toestemming gevraagd.                                                                       

Vervolg
Alle ouders krijgen bericht over de resultaten van de screening. Als verdere begeleiding gewenst is, wordt dit met de ouders besproken. Daarna wordt gezamenlijk een aanpak bepaald. Bijvoorbeeld: voorlichting, een nader onderzoek, controle of verwijzing.

Verwijzingen voor behandeling
Als een kind logopedie nodig heeft, dan wordt het in overleg met de ouders via jeugdarts of huisarts verwezen. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

In het voor- en najaar bezoekt de logopedist de basisschool voor onder andere screening van de middelste kleuters en groep 7 (op verzoek). Ouders en leerkrachten kunnen ook een screening aanvragen. Aan ouders wordt vooraf toestemming gevraagd.                                                                       

Vervolg
Alle ouders krijgen bericht over de resultaten van de screening. Als verdere begeleiding gewenst is, wordt dit met de ouders besproken. Daarna wordt een gezamenlijke aanpak bepaald. Bijvoorbeeld: voorlichting, een nader onderzoek, controle of verwijzing.

Verwijzingen voor behandeling
Als een kind logopedie nodig heeft, dan wordt het in overleg met de ouders via jeugdarts of huisarts verwezen. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Inloopspreekuren

Centrum voor Jeugd en Gezin, Dennenweg 15, Bloemendaal

Op de volgende donderdagen van 15.30 tot 16.30 uur:

 • 5 oktober 2023
 • 2 november 2023
 • 7 december 2023
 • 11 januari 2024
 • 1 februari 2024
 • 7 maart 2024
 • 4 april 2024
 • 6 juni 2024
 • 4 juli 2024

Centrum voor Jeugd en Gezin, Kerklaan 6, Bennebroek

Op de volgende donderdagen van 15.30 tot 16.30 uur:

 • 19 oktober 2023
 • 9 november 2023
 • 14 december 2024
 • 25 januari 2024
 • 15 februari 2024
 • 21 maart 2024
 • 18 april 2024
 • 20 juni 2024
 • 11 juli 2024

Tijdens schoolvakanties zijn er geen inloopspreekuren.

Contact

U kunt ook een boodschap inspreken voor: