Logopedie

Een logopedist:

  • kijkt naar: uitspraak, taalontwikkeling, luistervaardigheid, stem, stotteren en mondmotoriek
  • houdt zich bezig met onderzoek, advies, verwijzing en controle
  • is actief op basisscholen, peuterspeelzalen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Aan logopedie via de gemeente Bloemendaal, zijn geen kosten verbonden.

In het voor- en najaar bezoekt de logopedist de peuterspeelzaal.

  • Inloopspreekuur tijdens de inloop voor vragen van ouders over het praten van de peuter.    
  • Screening op aanvraag van ouders, peuterleiding en de jeugdarts. Dit is voor alle peuters mogelijk. Ouders wordt vooraf schriftelijk om toestemming gevraagd.                                                                       

Vervolg
Alle ouders krijgen bericht over de resultaten van de screening. Als verdere begeleiding gewenst is, wordt dit met de ouders besproken. Daarna wordt gezamenlijk een aanpak bepaald. Bijvoorbeeld: voorlichting, een nader onderzoek, controle of verwijzing.

Verwijzingen voor behandeling
Als een kind logopedie nodig heeft, dan wordt het in overleg met de ouders via jeugdarts of huisarts verwezen. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

In het voor- en najaar bezoekt de logopedist de basisschool voor onder andere screening van de middelste kleuters en groep 7 (op verzoek). Ouders en leerkrachten kunnen ook een screening aanvragen. Aan ouders wordt vooraf toestemming gevraagd.                                                                       

Vervolg
Alle ouders krijgen bericht over de resultaten van de screening. Als verdere begeleiding gewenst is, wordt dit met de ouders besproken. Daarna wordt een gezamenlijke aanpak bepaald. Bijvoorbeeld: voorlichting, een nader onderzoek, controle of verwijzing.

Verwijzingen voor behandeling
Als een kind logopedie nodig heeft, dan wordt het in overleg met de ouders via jeugdarts of huisarts verwezen. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Bloemendaal

Elke 1e donderdag van de maand is er inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Bloemendaal, Dennenweg 15 van 15.30 tot 16.30.

Bennebroek

Als de bibliotheek weer opengaat begint ook het inloopspreekuur in Bennebroek op elke 1e donderdag van de maand, van 15.30 tot 16.30, Kerklaan 6, Bennebroek. 

Tijdens schoolvakanties is er geen inloopspreekuur.

Contact

  • e-mail via logopedie@bloemendaal.nl
  • telefonisch elke donderdag van 15.30 tot 16.30 op 023 52 25 651 (niet tijdens schoolvakanties)

U kunt ook een boodschap inspreken voor:

  • Carla Selhorst via 06 179 869 80
  • Machteld van Bavel via 06 179 869 37
  • Nienke Happee via 06 160 193 07