Inburgeren

Als u vanuit het buitenland voor langere tijd in Nederland gaat wonen moet u inburgeren en de Nederlandse taal leren. Komt u naar Bloemendaal dan helpt de gemeente u met inburgeren. Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inburgeren van nieuwkomers.

Wat is inburgeren

Het is belangrijk dat u meedoet in Nederland. Inburgeren is dat u de Nederlandse taal, normen en waarden leert en gaat werken. 

U heeft tijdens het inburgeren te maken met de gemeente en andere organisaties. Bij de gemeente krijgt u een begeleider die u de stappen van het inburgeren uitlegt. Ook helpt de begeleider u tijdens het inburgeringstraject.

 • Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
 • In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren
 • U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren
 • Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op
 • U maakt afspraken over het inburgeren
 • De afspraken staan in uw PIP (Persoonlijk Inburgeringsplan)

De verschillende manieren om in te burgeren zijn:

De B1-route

U leert binnen 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Dit niveau staat voor eenvoudig Nederlands. Daarnaast werkt u of doet u vrijwilligerswerk

De Onderwijsroute

Deze route is bedoeld voor jongeren om snel een schooldiploma te halen.

De Z-route

De zelfredzaamheidsroute (Z-route) is een intensief traject van 2 jaar als u moeite heeft met leren. U kunt na deze route zelfstandig meedoen in Nederland. Deze route volgt u als u niet 1 van de 2 andere routes kunt volgen.

 • Als u van buiten de Europese Unie in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u de Turkse nationaliteit heeft
 • U bent vanaf 1 januari 2022 in gemeente Bloemendaal komen wonen vanuit een asielzoekerscentrum
 • U heeft een brief van DUO ontvangen waarin staat dat u verplicht moet inburgeren

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • Jonger dan 18 jaar bent
 • Met pensioen bent
 • Een paspoort heeft van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of u bent familie van iemand met zo’n paspoort
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar
 • Nederlandse diploma’s heeft. Of u heeft een bewijs dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of heeft gedaan
 • Voor studie of werk tijdelijk naar Nederland komt

Om in te burgeren doet u meestal een cursus en examen. De cursus en het examen kosten geld. Zie hoeveel geld kost inburgeren.