Hulp bij mantelzorg

Een mantelzorger zorgt lange tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte, hulpbehoevende partner, ouder of kind. Soms heeft u als mantelzorger hulp of ondersteuning nodig. Organisaties als Welzijn Bloemendaal en Tandem kunnen u daarbij helpen. 

Welzijn Bloemendaal

Ondersteunt u bij:

  • Ouderenadvies en cliĆ«ntondersteuning
  • Hulp bij de administratie
  • Hulp bij huishoudelijke taken
  • Hulp bij vervoer
  • Boodschappenservice

Zie Welzijn Bloemendaal.

Tandem

Ervaren consulenten van Tandem helpen u als mantelzorger met:

  • Informatie, advies en begeleiding
  • Emotionele ondersteuning
  • Praktische hulp
  • Respijtzorg (het tijdelijk overdragen van de zorg)

Zie Tandem.