Gehandicaptenparkeerkaart

 • 2 soorten: bestuurderskaart en passagierskaart
 • Loopbeperking die minimaal 6 maanden duurt
 • Beoordeling van uw beperking door een arts
 • Gemeente beslist of u een parkeerkaart krijgt
 • Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet

 • De gemeente beslist of u een parkeerkaart krijgt nadat een onafhankelijk arts beoordeelt hoe groot uw loopbeperking is. Dit is wettelijk verplicht.
 • Beoordeling door de arts vindt plaats op basis van uw medische informatie.
 • De arts doet meestal geen lichamelijk onderzoek.
Aanvraagformulier GPK downloaden (pdf, 269 KB)

Aanvraagformulier invullen en versturen

Twee manieren:

 • Formulier digitaal invullen en ondertekenen, Daarna printen en per post aan ons verzenden 
 • Formulier printen, met pen invullen, ondertekenen en per post aan ons verzenden 

Volledig online aanvragen is nog niet mogelijk. Stuur het ingevulde formulier met 2 recente identieke pasfoto’s naar: Gemeente Heemstede, IASZ. Postbus 352 2100 AJ Heemstede
Schrijf uw naam, voorletter(s) en geboortedatum achter op de pasfoto’s.

 • U heeft al gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente Bloemendaal: uiterlijk 2 maanden voor de einddatum ontvangt u een aanvraagformulier voor een verlenging.
 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart van een andere gemeente: u moet zelf een aanvraagformulier downloaden of opvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Mogelijk moet u opnieuw medisch beoordeeld worden. Dit is niet nodig als wij gegevens hebben waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als u een blijvende indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart heeft of u bent volledig rolstoelafhankelijk.
 • U heeft een bestuurderskaart en wilt (ook) een passagierskaart aanvragen. Een medische beoordeling is dan altijd verplicht. Voor de passagierskaart gelden namelijk andere voorwaarden.

Bestuurdersparkeerkaart 

 • U heeft een eigen auto of brommobiel en een geldig rijbewijs.
 • U kunt door een beperking niet meer dan 100 meter zelfstandig aan één stuk lopen. Dit lukt ook niet met hulpmiddelen zoals een stok of een rollator.

Passagiersparkeerkaart 

 • De passagier kan niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen en is voor het vervoer. van deur tot deur de hele tijd afhankelijk van de hulp van een bestuurder.
 • De passagier kan zich niet zonder rolstoel verplaatsen.
 • De passagier heeft een medische beperking waardoor zo dicht mogelijk parkeren bij de bestemming nodig is.

Met uw gehandicaptenparkeerkaart betaalt u de geldende parkeerkosten in de betaaldparkeergebieden van de gemeente Bloemendaal.
Voorbeelden zijn: