Dorpscoördinatoren

Welzijn Bloemendaal zet per dorpskern een dorpscoördinator Welzijn en Zorg in. De dorpscoördinator is de persoon die netwerken, inwoners, organisaties en gemeente aan elkaar koppelt en burgerinitiatieven ondersteunt op het gebied van welzijn en zorg.

Lees meer over de dorpscoördinatoren op de website van Welzijn Bloemendaal