Beschermd wonen

Heeft u psychische of psycho-sociale problemen en kunt u daardoor niet zelfstandig wonen, dan kan een beschermd wonen een oplossing zijn. Er is dan altijd een begeleider oproepbaar, bijvoorbeeld als u zich psychisch kwetsbaar voelt.

Voor een aanvraag Beschermd Wonen meldt u zich bij de gemeente Haarlem. Dat kan op 2 manieren: