Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert op de gemeentelijke riolering. Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). Zie rioolheffing