Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak zoals een woning of bedrijfspand, of u huurt een bedrijfsruimte, dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Hoeveel OZB u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). Zie OZB