Bezwaar maken WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken. U maakt bezwaar via GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid). GBKZ voert de belastingzaken uit voor de gemeente. Zie Bezwaar maken via GBKZ