Toegangspas/sleutel afvalcontainers

Vraag een huisvuilpas voor ondergrondse container of sleutel voor bovengrondse container aan.

Nieuwe/vervangende afvalpas aanvragen

Voor de volgende adressen/ gebieden verstrekt Meerlanden nieuwe of vervangende afvalpassen:

  • Donkerelaan 285
  • Veen en Duin
  • Pieter Keijlaan