Afval, grof huisvuil

 • 2 manieren: milieustraat of tegen betaling laten ophalen
 • Ophalen kost € 32,90. U ontvangt een factuur
 • Niet alles is grof huisvuil. Zie Voorwaarden
 • Bel voor een afspraak Meerlanden 0297 - 38 17 17
Naar openingstijden Milieustraat

Zo werkt het

Tegen betaling op laten halen:

 • U moet het afval op de afgesproken dag, voor 07.30 uur aan de weg zetten
 • U moet het afval vóór uw perceel - of op de aangewezen verzamelplaats - aanbieden op de rand van het trottoir of voetpad of, als dat ontbreekt, aan de kant van de weg
 • Het afval moet in hanteerbare eenheden worden aangeboden
 • Niet langer dan 1,25 meter en niet breder dan 1 meter
 • Niet zwaarder dan 25 kg per stuk
 • Stevig gebundeld
 • Maximale omvang van 1½ kubieke meter

Voorwaarden

Wat halen we niet op:

 • Huishoudelijk restafval
 • Tuinvuil, snoeihout, takken, bomen, boomstompen
 • Giftige, bijtende of licht ontvlambare stoffen
 • Stoffen die gevaar opleveren door zelfontbranding, besmetting of bestraling
 • Vloeibare of halfvloeibare stoffen
 • Roet
 • Stoffen die ongedierte bevatten of een overmatige stank verspreiden, zoals
 • stoffen uit controleputjes of andere putten van de riolering
 • Zand en grond
 • Auto-onderdelen
 • Accu's
 • Puin
 • Steenwol of glaswol
 • Asbest en asbesthoudend materiaal
 • Bedrijfsafval
 • Pathologisch afval en destructiemateriaal
 • Afval afkomstig van afbraak- en sloopwerkzaamheden, balken of bielzen
 • Geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen, zakken of andere voorwerpen, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle uitgeoefend kan worden
 • Elektrische en elektronische apparaten (voorheen wit- en bruingoed)
Grof huisvuil aan huis laten ophalen Tarief 2022
Grof huisvuil,(maximaal 1,5 m3) € 32,90