Afval, grof huisvuil

 • 2 manieren: zelf wegbrengen naar de milieustraat of tegen betaling laten ophalen
 • Niet alles is grof huisvuil. Zie Voorwaarden
 • Bel voor een afspraak Meerlanden 0297 - 38 17 17
Naar openingstijden Milieustraat

Tegen betaling op laten halen:

 • U moet het afval op de afgesproken dag, voor 07.30 uur aan de weg zetten
 • U moet het afval vóór uw perceel - of op de aangewezen verzamelplaats - aanbieden op de rand van de stoep of voetpad of, als dat ontbreekt, aan de kant van de weg
 • Het afval moet in hanteerbare eenheden worden aangeboden
 • Niet langer dan 1,25 meter en niet breder dan 1 meter
 • Niet zwaarder dan 25 kg per stuk
 • Stevig gebundeld
 • Maximale omvang van 1½ kubieke meter

Wat halen we niet op:

 • Huishoudelijk restafval
 • Tuinvuil, snoeihout, takken, bomen, boomstompen
 • Giftige, bijtende of licht ontvlambare stoffen
 • Stoffen die gevaar opleveren door zelfontbranding, besmetting of bestraling
 • Vloeibare of halfvloeibare stoffen
 • Roet
 • Stoffen die ongedierte bevatten of een overmatige stank verspreiden, zoals
 • stoffen uit controleputjes of andere putten van de riolering
 • Zand en grond
 • Auto-onderdelen
 • Accu's
 • Puin
 • Steenwol of glaswol
 • Asbest en asbesthoudend materiaal
 • Bedrijfsafval
 • Pathologisch afval en destructiemateriaal
 • Afval afkomstig van afbraak- en sloopwerkzaamheden, balken of bielzen
 • Geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen, zakken of andere voorwerpen, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle uitgeoefend kan worden

Grof huisvuil aan huis laten ophalen Tarief 2024
Grof huisvuil, (maximaal 1,5 m3) € 34,80