Bouwplannen voor Blekersveld

Wat voor woningen gaan we straks bouwen op het Blekersveld in Overveen? De gemeenteraad heeft haar voorkeur uitgesproken voor maximaal 120 sociale huurwoningen, in één gebouw met meerdere verdiepingen.

Er is meerdere keren met de buurt, woningzoekenden en andere betrokkenen geparticipeerd over de toekomstige woningen. Daaruit kwamen verschillende voorkeursvarianten naar voren, waarbij de bouw van zo’n 80 betaalbare sociale huurwoningen in 3 woonblokken het meest optimaal leek. Tijdens de raadsvergadering van 14 maartwerd uiteindelijk gekozen voor een voorstel (amendement) van maximaal 120 sociale huurwoningen in één gebouw. Het grote gebrek aan betaalbare woningen in de gemeente en het lage aandeel sociale huurwoningen in een aantal dorpskernen, waaronder Overveen, gaven daarvoor de doorslag.

Belangrijke stap in goede richting

Wethouder Attiya Gamri: “Met dit besluit zetten we een belangrijke stap in onze ambitie om 500 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad van de gemeente.” De komende maanden maakt de gemeente verder afspraken met woningcorporatie Brederode Wonen. Brederode gaat nu een ontwerp verder uitwerken, het liefst een heel duurzaam plan. Ook treffen we andere voorbereidingen zoals het wijzigen van de bestemming van Blekersveld naar een woonbestemming. 

Participatie

Wethouder Gamri is benieuwd naar verdere input van omwonenden. “Tijdens de procedure om te komen tot wijziging van de bestemming en het verder uitwerken van het ontwerp betrekken we opnieuw omwonenden en belanghebbenden. Zo komen we tot het beste resultaat!”

Lees meer over het project Blekersveld