Actieplan Geluid wegverkeer voor gemeente Bloemendaal

Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) heeft namens de gemeente Bloemendaal onderzoek gedaan naar geluid van verkeer dat over de weg rijdt. Naar aanleiding hiervan is Actieplan Geluid Wegverkeer opgesteld. Inmiddels ligt het Actieplan ter inzage.

Gemeente Bloemendaal heeft de ambitie om 2 dB (decibel) onder de landelijke norm te blijven. Er mag volgens de gemeente 68 dB geluid op de dichtstbijzijnde gevel komen. Dit betekent dat er op plekken in de gemeente maatregelen worden genomen om deze norm te halen. Dat is bijvoorbeeld met stil(ler) asfalt. Ook dragen zachte maatregelen, zoals meer groen, bij aan een prettige beleving van de omgeving. Al deze informatie is verzameld in het Actieplan Geluid wegverkeer.

Nu ligt het Actieplan ter inzage

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen de komende 6 weken hun reactie geven op het Actieplan. Dat is in te zien als officiele bekendmaking op overheid.nl en via de website van Omgevingsdienst IJmond De komende 6 weken kunt u reageren via info@odijmond.nl

Geluidsmaatregelen nemen

Elke 5 jaar brengt de gemeente de impact van wegverkeer op woningen in beeld. Daarna stelt de gemeente een Actieplan Geluid wegverkeer op. Dit Actieplan gaat over de wegen waarvoor de gemeente bevoegd gezag heeft. In het Actieplan staat een overzicht van alle aandachtspunten. Ook staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om de overlast te verminderen. Denk daarbij aan stil asfalt, gevelisolatie, verlaging van de snelheid van autoverkeer of zelfs geluidschermen. Lees meer op de themapagina over geluid op de website van Omgevingsdienst IJmond Daar staat ook informatie over het huidige Actieplan Geluid.