Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs.

Aanvragen bij de gemeente kan op 2 manieren:

Hoe werkt het

  • We controleren uw identiteit en of het aanvraagformulier goed is ingevuld.
  • Daarna sturen we uw aanvraag door naar de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Binnen 4 tot 8 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd

  • Uw aanstaande werkgever kan rechtsreeks online een VOG voor u aanvragen bij de Dienst Justis. Uw werkgever heeft wel E-Herkenning nodig
  • U ontvangt na de aanvraag door uw werkgever een e-mail van de Dienst Justis met de mededeling dat voor u een VOG wordt aangevraagd
  • Via een link in die e-mail ziet u uw gegevens. U moet inloggen met uw DigiD en bevestigen dat uw gegevens kloppen

VOG voor vrijwilligers

Werkt u als vrijwilliger met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking, vraag dan de VOG gratis aan

VOG Tarief 2023
Via de gemeente € 41,35
Via uw werkgever € 33,85