Starterslening aanvragen

Bij aankoop van uw eerste woning kunt u in sommige gevallen gebruik maken van de starterslening. Van de gemeente Bloemendaal heeft u een toewijzingsbrief nodig. Daarna neemt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) uw aanvraag verder in behandeling. SVn regelt onder andere de starterslening voor inwoners van Bloemendaal.

Wanneer kunt u een starterslening aanvragen

  • U bent minimaal 18 jaar
  • U woont minimaal een jaar in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond
  • U koopt voor het eerst een woning
  • De verwervingskosten zijn niet hoger dan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie
  • U gaat zelf wonen in de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt
  • Het gaat om een woning in de gemeente Bloemendaal
  • Bij aanvraag levert u een (voorlopige) koopovereenkomst aan

Hoe komt u aan een toewijzingsbrief

  • U levert een BRP-registratie aan (aanvragen bij gemeente Bloemendaal)
  • U levert een (voorlopige) koopovereenkomst aan waarin tenminste het koopbedrag van de woning, uw naam en het adres staat
  • De gewenste hoogte van het leenbedrag (maximaal € 40.000)

Wanneer u bovenstaande 3 punten heeft verzameld, kunt u deze via het contactformuliermet ons delen. Als u aan de criteria voldoet, krijgt u een toewijzingsbrief.