Particuliere vakantieverhuur

  • Vanaf 1 januari 2020 bent volgens u de 'Beleidsnotitie particuliere vakantieverhuur gemeente Bloemendaal (pdf, 101 KB)' verplicht de vakantieverhuur van uw woning éénmalig te melden bij de gemeente
  • Ook als u vóór 1 januari 2020 al gestart bent met vakantieverhuur moet u een melding doen
  • U kunt vakantieverhuur melden met onderstaand formulier
  • U heeft ook een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket (inlog met DigiD). Kies voor ‘planologisch strijdig gebruik’
  • U moet toeristenbelasting betalen voor elke overnachting
Formulier particuliere vakantieverhuur (pdf, 78 KB) Omgevingsvergunning aanvragen
Scroll de tabel om meer te zien
onderwerp kosten
Aanvragen omgevingsvergunning € 989,30
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)