Particuliere vakantieverhuur

U bent verplicht vakantieverhuur van uw woning eenmalig te melden bij de gemeente. U heeft ook een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket (u heeft DigiD nodig). Zie:

Scroll de tabel om meer te zien
Particuliere vakantieverhuur Tarief 2021
Omgevingsvergunning aanvragen € 989,30
Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)