Particuliere vakantieverhuur

U bent verplicht vakantieverhuur van uw woning eenmalig te melden bij de gemeente. U heeft ook een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket (u heeft DigiD nodig). Zie:

Particuliere vakantieverhuur Tarief 2023
Omgevingsvergunning aanvragen € 1.110,18
Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)