Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente registreert van alle inwoners de persoonlijke gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP):

  • In de BRP staan uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit
  • De gemeente geeft persoonsgegevens soms aan overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen
  • Zij maken hiervan gebruik bij de uitvoering van hun wettelijke taken
  • U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven
Online aanvragen (DigiD nodig) Neem contact op Nu afspraak geheimhouding maken