Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente registreert van alle inwoners de persoonlijke gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP):

 • In de BRP staan uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit
 • De gemeente geeft persoonsgegevens soms aan overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen
 • Zij maken hiervan gebruik bij de uitvoering van hun wettelijke taken
 • U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven
Online aanvragen (DigiD nodig) Neem contact op Afspraak geheimhouding maken

Aanvragen geheimhouding van uw gegevens

Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven, dan kunt u om geheimhouding vragen:

 • Online aanvragen: in dit geval heeft u uw DigiD nodig
 • Afspraak maken:  u kunt op afspraak langskomen en uw verzoek aan de balie doen

Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • Niet commerciële instellingen (zoals sport- en muziekverenigingen)
 • Stichtingen met een maatschappelijke functie
 • Woningbouwverenigingen

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

 • Politie, justitie en de Belastingdienst
 • Andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

 • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt
 • Verplichte derden: instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens

Heeft u om geheimhouding gevraagd en verzoekt een ‘verplichte derde’ om uw gegevens, dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager.

Er zijn geen kosten verbonden aan een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens.

Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.