Naamkeuze kinderen

U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. 

Dubbele achternaam mogelijk vanaf 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht ingrijpend. Met de nieuwe wet kunnen ouders kiezen:

  • voor de achternaam van de moeder
  • voor de achternaam van de andere ouder of
  • voor een combinatie van deze 2 achternamen 

De keuze voor een dubbele achternaam wordt gemaakt voor het eerste kind dat wordt geboren op of na 1 januari 2024. Deze (gekozen) dubbele achternaam geldt dan voor alle volgende kinderen in dezelfde relatie. 

Overgangsrecht

Ouders kunnen alsnog kiezen voor een combinatie van de 2 achternamen van de ouders als hun oudste kind op óf na 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2024 is geboren. 
Let op: deze overgangsregeling geldt alleen als het oudste kind op of na 1 januari 2016 is geboren. Ouders die gebruik willen maken van dit overgangsrecht, moeten deze keuze dan in 2024 doen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij dus één jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen voor al hun kinderen. 

Komst tweede of volgend kind in 2024 van dezelfde ouders

Wordt het tweede (of volgende) kind in 2024 geboren en willen de ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kinderen? Als het oudste kind van deze ouders op of na 1 januari 2016 is geboren, kan dat. In dat geval moeten de ouders samen een afspraak maken bij Burgerzaken in het gemeentehuis (of een andere gemeente in Nederland) om deze keuze vóór de geboorte van het tweede (of volgende) kind vast te leggen voor het eerste kind.

Keuzemogelijkheden

Achternaam is al een dubbele naam

Voor de groep mensen die nu al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, wordt deze naam ook na 1 januari 2024 als één (enkelvoudige) geslachtsnaam gezien. Bijvoorbeeld 'Van Bergen Henegouwen'. Als ouders dat willen, kunnen ook zij hun kind een dubbele geslachtsnaam meegeven, bijvoorbeeld Van Bergen Henegouwen (achternaam vader) Janssen (achternaam moeder). Of in een andere volgorde: Janssen Van Bergen Henegouwen.

Geadopteerde kinderen

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk een combinatie te kiezen van hun oorspronkelijke achternaam én de achternaam van een van de adoptieouders. Ook hier geldt een maximum van twee namen in totaal. Deze keuze blijkt uit de adoptiebeschikking. 

Eigen keuze

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind:

  • de achternaam van de vader óf de duomoeder (als de ouders getrouwd / geregistreerde partners zijn)
  • de achternaam van de geboortemoeder (als de ouders niet getrouwd zijn / geen geregistreerd partnerschap hebben)

Zelf achternaam kiezen

Als u zelf wilt kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt, dan moet u samen met uw partner langskomen bij Burgerzaken in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Bij de naamskeuze gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt maar 1 keer kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt
  • Uiterlijk bij de geboorteaangifte kan de keuze worden gemaakt
  • Alle volgende kinderen in dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam

Kosten

Van 1 januari tot en met 31 december 2024 geldt een landelijk tarief voor het vastleggen van een dubbele achternaam. Ouders maken gebruik van het overgangsrecht.

  • € 75 voor het eerste kind
  • € 50 voor elk volgende kind van dezelfde ouders