Discriminatie melden

Hebt u een situatie ervaren waarin u gediscrimineerd bent? Heeft u het gevoel dat u niet geaccepteerd, gepest, ongelijk behandeld bent? En dat dit te maken heeft met uw afkomst/huidskleur, leeftijd, handicap of chronische ziekte, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging of politieke overtuiging? Of heeft u iets dergelijks gezien?

Dan kunt u hiervan melding doen bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Ze beoordelen uw situatie en helpen u verder.

Melding discriminatie doen